Åtgärder mot personer som blockerar vägar

Betänkande 2021/22:JuU54

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till att rikta uppmaning till regeringen om åtgärder mot personer som blockerar vägar (JuU54)

Riksdagen sa nej till att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om åtgärder mot personer som blockerar vägar.

Förslaget om tillkännagivande var ett utskottsinitiativ. Det betyder att det var ett utskott som tog initiativ till ärendet och att det inte kom från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om åtgärder mot personer som blockerar vägar.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll reservationen.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-19
Justering: 2022-06-02
Trycklov: 2022-06-02
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:JuU54

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-12, 2022-05-19

Uppmaning till regeringen om åtgärder mot personer som blockerar vägar (JuU54)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om åtgärder mot personer som blockerar vägar. Utskottet vill att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att de straffbestämmelser som kan tillämpas på personer som blockerar vägar eller genomför liknande aktioner är effektiva och ändamålsenliga.

Förslaget om tillkännagivande är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till ärendet och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter som annars är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-07
Debatt i kammaren: 2022-06-08
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:JuU54, Åtgärder mot personer som blockerar vägar

Debatt om förslag 2021/22:JuU54

Webb-tv: Åtgärder mot personer som blockerar vägar

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 207 Teres Lindberg (S)

Åtgärder mot personer som blockerar vägar

Fru talman! Det känns fantastiskt roligt att göra debut i justitieutskottets ärenden. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Vi socialdemokrater delar uppfattningen att blockering av vägar kan leda till allvarliga konsekvenser i vissa fall, till exempel om utryckningsfordon och andra fordon som används i samhällsviktig verksamhet förhindras att ta sig till avsedd adress eller försenas. Vi noterar att förundersökning pågår när det gäller ett stort antal personer som deltagit i den här typen av aktioner de senaste månaderna och att brottsmisstankar finns rörande bland annat sabotage, ohörsamhet mot ordningsmakten och brott mot ordningslagen.

Enligt vår mening förtjänar det att påpekas att den befintliga bestämmelsen om sabotage uttryckligen tar sikte på åtgärder som allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln. Därtill har bestämmelsen en vid straffskala som för brott av normalgraden sträcker sig till fängelse i maximalt fyra år och för grovt sabotage till livstid, vilket också är det strängaste straffet i svensk lagstiftning.

I avvaktan på att eventuellt åtal väcks i de här ärendena och att domstolarna prövar frågor om skuld, rubricering och påföljd anser vi att det saknas anledning för riksdagen att göra den typ av tillkännagivanden till regeringen som nu föreslås. Därför yrkar vi alltså avslag på tillkännagivandet.


Anf. 208 Johan Forssell (M)

Fru talman! Det här betänkandet heter Åtgärder mot personer som blockerar vägar, och det är också precis vad det handlar om. Detta är tyvärr någonting som vi har blivit påminda om flera gånger den senaste tiden. Jag tror att många stockholmare till och med har blivit ganska vana vid att se personer i morgontrafiken som blockerar vägar och sätter sina egna rättigheter före alla andra människors rättigheter. Det är fråga om människor som tar sig frihet att helt enkelt stoppa trafiken i Stockholm och andra delar av Sverige.

Man kanske ska säga på en gång att det möjligen kan tyckas vara lite futtigt att ta upp den här typen av frågor när vi har så stora andra problem. Det har inträffat 32 dödsskjutningar i Sverige bara i år, och vi är inte ens halvvägs genom året. Sverige är det land i Europa som förmodligen har allra störst problem med gängkriminalitet. Det känner många till.

Men det är ändå så, fru talman, att det här är allvarliga saker. Vi befinner oss i Stockholm, där trafiken är nervsystemet. Det är tiotusentals människor, tiotusentals stockholmare, som varje morgon sätter sig i bilen på väg till arbetet, till förskolan eller för att uträtta ärenden. Man är beroende av att det här fungerar. Det kan få väldigt allvarliga konsekvenser när det inte gör det. I ett lite bredare perspektiv, sett till hela trafiksituationen och infrastruktursituationen, är det ännu fler människor som varje dag är beroende av att det här fungerar. Det är därför man betalar skatt - för att man ska kunna ta sig till jobbet och göra andra saker.

Vad som händer när personer för sina egna politiska syftens skull, i organiserad form och vid upprepade tillfällen väljer att blockera trafiken är att det får väldigt stora konsekvenser. Människor hindras att komma fram. Det handlar inte bara om enskilda stockholmare. Hur länge dröjer det innan en ambulans, en polisbil under utryckning eller en organtransport fastnar i de köer som bildas? Det är en klen tröst om det sägs att man släpps igenom i just de situationerna om man kommer fram till blockeringen. Vad händer om fordonet fastnar i kön en kilometer längre ned? Vem släpper igenom det då? Det är inte alls säkert att det sker. Om de här blockeringarna fortsätter är det faktiskt bara en tidsfråga innan vi kommer att få se sådana scener.

Fru talman! Jag vill påpeka att det här inte bara har förekommit vid något enstaka tillfälle utan har skett gång på gång. Man har kunnat läsa att personer som deltagit i de här blockeringarna lovat att det inte ska upprepas. Men vi kan se att de ändå har fortsatt att göra detta. Det skedde så sent som bara för några dagar sedan.

Fru talman! Rättsväsendet måste finnas till för alla människor i hela Sverige. När vi tittar på den här frågan tycker vi att det är ganska enkelt att konstatera att lagstiftningen inte hänger med. Det finns en syn på den här typen av brottslighet som inte fullt ut speglar dess allvar, framför allt inte när den sker i organiserad form och vid upprepade tillfällen.

En del som man vill titta på är lagstiftningen gällande sabotage. Den har i och för sig en väldigt bred straffskala där livstid ingår. Men vi kan också konstatera att straffskalan börjar på 14 dagars fängelse. Alla som sysslar med den här typen av frågor vet att domstolarna så gott som alltid har som utgångspunkt att de ska lägga sig i den nedre delen av straffskalan.

Det blir därför väldigt märkligt att som Socialdemokraterna gjorde i sitt inlägg hänvisa till straffmaximum. Jag ser ingen socialdemokrat i kammaren över huvud taget. De kanske inte tycker att frågan om att kunna ta sig till jobb och förskola är viktig. Annars hade jag gärna fått svar på frågan varför de inte ser denna typ av problem och inte vill ta krafttag för att få bort dessa företeelser ur trafiken.

Fru talman! Man får självklart ha vilka uppfattningar som helst i politiska frågor. Det går alldeles utmärkt att demonstrera och göra sin röst hörd, oavsett om det handlar om våtmarker eller något annat. Men i den parlamentariska demokrati vi har förmånen att leva i finns det möjlighet att göra sin röst hör på en massa andra sätt. Man kan engagera sig politiskt, som alla vi i kammaren har valt att göra, man kan skriva insändare och man kan tala med sina grannar och nära och kära. Varför ska just denna grupp personer kunna ställa sig över lagen? Varför ska just de ha rätt att ta sig friheter på alla andras bekostnad? Det får jag inte ihop.

Vi har valt att stödja detta utskottsinitiativ, som ursprungligen kom från Sverigedemokraterna. Moderaterna har presenterat en egen variant, och efter förhandlingar tycker vi att vi har hittat en bra kompromiss. Vi vill att regeringen tillsätter en ganska förutsättningslös utredning för att hitta en bra lösning på detta problem.

Det är nämligen ett problem att tiotusentals människor som ska till jobbet eller ska lämna barn på förskola eller skola blockeras bara för att en liten grupp aktivister sätter sig själva före alla andra människor i vårt samhälle. Det kan vi varken acceptera eller tolerera, och nu ska vi ta krafttag mot det.


Anf. 209 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Under våren har olika vägar vid ett flertal tillfällen blockerats av miljöaktivister. Blockeringarna har medfört stora störningar för den allmänna ordningen och för vanliga människor på väg till sina arbeten eller andra åtaganden. Videoklipp och bilder har spridits på hur irriterade, uppgivna och arga människor har tvingats stå och vänta i ibland timmar på att kunna åka vidare från de onödiga och dumma trafikstörningarna orsakade av uppmärksamhetssugna miljöaktivister.

I några våtmarkers namn har proffsaktivister tagit sig friheten att försvåra och förstöra för oss andra. Skötsamma medborgare som bara vill göra rätt för sig, som är på väg till jobbet eller som är ute och åker i jobbet har tvingats bli stillastående - allt detta för att förvuxna barn ska sittstrejka, något de sannolikt primärt gör i ett desperat försök att stärka sin självkänsla genom att intala varandra att det de gör är viktigt och att den metod de valt är rätt.

Uppmärksamheten som ordningsstörningarna har resulterat i ger säkert energi till de aktivister som utför detta, och det stärker säkerligen sammanhållningen och övertygelsen inom denna kult, eller förlåt, organisation. Agerandet är däremot inte viktigt för våtmarkerna som sådana. Det har naturligtvis ingen som helst betydelse för våtmarkerna att några blockerar en väg i Stockholm, än mindre för klimatet i dess helhet.

Dessa larviga aktioner har, såvitt jag vet, lett till exakt noll politiska ageranden - utöver detta utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna om att straffa utförarna hårdare då. Det var kanske inte riktigt vad de förväntade sig. Konsekvensen har i stället blivit att fordon gått på tomgång och att upprepade inbromsningar och accelerationer behövt ske. Det är knappast positivt för klimatet.

Dessutom är det ett rent under att det inte uppdagats att någon blåljusinsats begränsats eller uteblivit på grund av aktionerna. Det är ren tur att en ambulans inte hindrats från att komma fram i tid till någon med livshotande skador eller att brandkåren inte suttit fast i bilköer i stället för att släcka bränder.

Vidare har aktionerna resulterat i oberäkneliga kostnader för samhället som helhet. Det klart att frustrationen är stor hos de småbarnsföräldrar som blir sena att lämna eller hämta barnen vid förskolan eller fotbollsträningen och hos dem som blir sena hem eller till middagen med vänner. Men det allvarligaste enligt mig är de oberäkneliga kostnaderna för samhället.

Vad kostar det egentligen att tusentals blir sena till jobbet? Vad kostar det egentligen att sjukvården får boka om patientbesök när patienterna inte lyckas ta sig fram i tid, att varor fastnar på väg till butik, att byggmaterial och personal fastnar på väg till bygget, att tjänster inte hinner med att genomföras enligt projektplan och så vidare? Jag vet inte vad den exakta kostnaden för detta haveri uppgår till, fru talman. Men jag vet att förövarna, orsaken till detta, inte straffas för sina handlingar i tillräcklig utsträckning.

Mot denna bakgrund väckte Sverigedemokraterna ett utskottsinitiativ för att dels säkerställa att vi kan komma åt dem som genomför dessa handlingar, dels skärpa påföljderna för desamma. Vi riktade primärt in oss på ordningslagen och föreslog ett grovt brott mot ordningslagen. Under beredningen i utskottet har dock ärendet breddats och inte minst sabotagelagstiftningen har aktualiserats och inkluderats på initiativ av Moderaterna. Vi ser positivt på att utskottet landar i ett ställningstagande där ambitionen i grund och botten är att se över detta för att kunna vidta lämpliga åtgärder mot dem det berör oavsett vilken lagstiftning man i slutändan ändrar för att möjliggöra detta.

Detta har som sagt vunnit gehör i justitieutskottet, men tyvärr riskerar det att falla i kammaren då det finns en majoritet som anser att det är fullt legitimt att sätta sig på vägar, orsaka trafikkaos och göra livet surt för hederliga människor som bara vill göra rätt för sig. Det finns en majoritet i kammaren som inte vill ge polisen tydliga direktiv och tydlig lagstiftning om hur den kan agera i sådana här sammanhang för att omgående återetablera ordning och kontroll och möjliggöra för trafikanterna att ta sig fram.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag även om det riskerar att falla i voteringen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 9 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-09
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220609JuU54, Beslut

Beslut 2021/22:20220609JuU54

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Åtgärder mot personer som blockerar vägar

   Kammaren biföll reservation 1

   Beslut:

   Kammaren biföll reservation 1

   Utskottets förslag:
   Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder mot personer som blockerar vägar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
   • Reservation 1 (S, C, V, MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, C, V, MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S087013
   M600010
   SD500011
   C02407
   V02007
   KD18004
   L14006
   MP01204
   -0101
   Totalt142144063
   Ledamöternas röster