Till innehåll på sidan

Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer

Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten bör ingripa när barn riskerar att utsättas för omvandlingsterapi, även i de fall de skickas utomlands för en sådan behandling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sedan Stonewallupproret inleddes har homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner stridit för sin rätt att vara sig själva. Det har inte varit en enkel kamp; den har mött starkt motstånd från alla politiska läger. En av de segrar som vunnits i land efter land i västvärlden är friheten från det som kallas omvandlingsterapi.

Omvandlingsterapi är enkelt förklarat en metod som används för att göra hbtq-plus-personer till att inte vara det. Oftast består terapin av samtal som syftar till att få individer att ändra på sig. En persons sexuella läggning eller könsidentitet anses av bland annat FN vara en inneboende egenskap som inte kan förändras och som en människa inte kan eller ska göra avkall på. Ibland kan omvandlingsterapi även innebära fysiskt våld och kroppsliga ingrepp. Omvandlingsterapin skapar och späder på psykisk ohälsa, vilket leder till en ökad risk för självmord.

Det är ännu inte känt hur utbrett problemet med omvandlingsterapi är i Sverige då den nationella utredning som inletts inte publicerats. För att skydda hbtq-plus-personer, och framförallt unga hbtq-plus-personer är det nödvändigt att motverka omvandlings­terapi. Ett förbud behöver ta formen av ett direkt förbud mot utförandet av omvandlings­terapi och att agera när unga riskerar att utsättas.

Psykisk ohälsa bland unga ökar och det ökar särskilt bland hbtq-plus-personer. Därför har vi i Sverige satsat stora medel för att motverka psykisk ohälsa bland unga och på att införa lagstiftning för att säkerställa trygghet för barn och unga. Det som framförs i motionen går i linje med de satsningar som hittills gjorts.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Daniel Andersson (S)

Elin Lundgren (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johan Büser (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Teres Lindberg (S)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten bör ingripa när barn riskerar att utsättas för omvandlingsterapi, även i de fall de skickas utomlands för en sådan behandling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.