Pia Steensland (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Södermanlands län
Titel
Ph.D., Docent.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Socialutskottet

Ledamot
2021-03-03 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-24 – 2021-03-03
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18-, utbildningsutskottet 18- och socialutskottet 18-.

Föräldrar

Egenföretagaren Leif Johansson och butiksbiträdet Gerd Johansson, F. Larsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Värnamo, slutår 91. Receptarieexamen, Uppsala universitet 94. Farmaciekandidat, Uppsala universitet 95. Farm.dr., Uppsala universitet 02. Docent i neurofarmakologi, Karolinska Institutet 11.

Anställningar

Charkbiträde, Rörstorpshallen, Värnamo, 87-92. Apotekstekniker, Apoteket Kronan, Värnamo 93. Receptarie, Apoteket Kronan, Värnamo 94. Receptarie, Sjukhusapoteket i Värnamo, 95. Doktorand, Uppsala universitet 96-02. Postdok, Rutgers University, Center of Alcohol Studies, New Jersey, USA 02. Forskningsassistent, Uppsala universitet 03. Postdok, Ernest Gallo Clinic and Research Center, Californien, USA 06-08. Postdok, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 09. Forskarassistent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 10-13. Senior forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 14-. Handläggare hälso- och sjukvårdsfrågor, Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli 17-18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Strängnäs 15-, ersättare 14. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 14-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Kristdemokraterna Strängnäs 15-16, ledamot och sekreterare 17 och ordförande 18. Styrelsesuppleant, Alkoholpolitiskt forum 19-. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 19-.

Litteratur

Anabolic Androgenic Steroids and the Brain (01 avhandling). Drygt 30 originalartiklar i faktagranskade vetenskapliga tidskrifter.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Grundläggande behov och assistansberättigande

  Grundläggande behov och assistansberättigande

  Interpellation 2018/19:273 av Pia Steensland (KD)

  Interpellation 2018/19:273 Grundläggande behov och assistansberättigande av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Sedan tillkomsten av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS 1994 har antalet personer som beviljats assistansersättning stadigt ökat. Från 2009 har antalet assistansmottagare

  Inlämnad
  2019-06-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet

  Motion 2018/19:3118 av Roland Utbult m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2018/19:3118 av Roland Utbult m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kyrkan fritt och självständigt ska få utforma och genomföra sina uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2019-06-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Effektivare utnyttjande av optikers kompetens

  Skriftlig fråga 2018/19:705 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2018/19:705 Effektivare utnyttjande av optikers kompetens av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Alliansregeringen tog 2009 under dåvarande socialminister Göran Hägglunds KD ledning initiativ till den så kallade Behörighetsutredningen, Kompetens och ansvar SOU 2010:65Ett syfte med utredningen

  Inlämnad
  2019-05-29
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken

  Skriftlig fråga 2018/19:704 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2018/19:704 Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S I enlighet med 51 kap. 17 i socialförsäkringsbalken får kommuner ersättning från Försäkringskassan när kommunen beslutat om personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader

  Inlämnad
  2019-05-29
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Motion 2018/19:3110 av Hans Eklind m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2018/19:3110 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förlängning av den tillfälliga lagen

  Inlämnad
  2019-05-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2018/19:SfU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2018/19:UbU14

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om forskningsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att åtgärder redan är gjorda.

  Motionerna handlar exempelvis om forskningsfinansiering, EU:s ramprogram för forskning samt villkor för doktorander och forskare.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2019-05-02
  Bordläggning
  2019-05-08
  Debatt
  2019-05-09
  Beslut
  2019-05-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Högskolan

  Högskolan

  Betänkande 2018/19:UbU13

  Riksdagen sa nej till 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat de bestämmelser som gäller inom området, pågående arbete och att åtgärder redan är påbörjade. Motionerna handlar bland annat om styrning och ledning, resurstilldelning

  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  59 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2019-05-02
  Bordläggning
  2019-05-08
  Debatt
  2019-05-09
  Beslut
  2019-05-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2018/19:SfU21

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

  De cirka 60 motionerna handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  29, 96 minuter
  Justering
  2019-04-09
  Bordläggning
  2019-05-06
  Debatt
  2019-05-07
  Beslut
  2019-05-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor

  Folkhälsofrågor

  Betänkande 2018/19:SoU11

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår på området.

  De cirka 60 motionerna handlar bland annat om smittskydd, vaccinationer och suicidprevention, det vill säga förebyggande arbete mot självmord.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  9, 56 minuter
  Justering
  2019-04-11
  Bordläggning
  2019-04-30
  Debatt
  2019-05-02
  Beslut
  2019-05-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Socialminister Lena Hallengren S Statsrådet Anders Ygeman S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2018/19:507 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2018/19:507 Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Efter S-MP-regeringens direktiv till Försäkringskassan 2016 om att bryta kostnadsutvecklingen inom assistansen har antalet assistansersättningar minskat kraftigt. Siffror från Försäkringskassan

  Inlämnad
  2019-04-05
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans

  Skriftlig fråga 2018/19:503 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2018/19:503 En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Sedan S-MP-regeringens direktiv till Försäkringskassan 2016 om att bryta kostnadsutvecklingen inom assistansen har antalet beviljanden av förstagångsansökningar om assistansersättning

  Inlämnad
  2019-04-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Civilminister Ardalan Shekarabi S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Andning och sondmatning som grundläggande behov

  Andning och sondmatning som grundläggande behov

  Interpellation 2018/19:113 av Pia Steensland (KD)

  Interpellation 2018/19:113 Andning och sondmatning som grundläggande behov av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslagstiftning som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de

  Inlämnad
  2019-02-28
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2018/19:SoU12

  Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018. I samband med detta riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  40, 95 minuter
  Justering
  2019-03-05
  Bordläggning
  2019-03-13
  Debatt
  2019-03-14
  Beslut
  2019-03-27
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialminister Lena Hallengren S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister  Åsa Lindhagen MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Apoteks- och läkemedelsfrågor

  Apoteks- och läkemedelsfrågor

  Betänkande 2018/19:SoU7

  Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Riksdagen bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  22, 80 minuter
  Justering
  2019-02-14
  Bordläggning
  2019-02-26
  Debatt
  2019-02-27
  Beslut
  2019-02-27
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Andning och sondmatning som grundläggande behov

  Andning och sondmatning som grundläggande behov

  Interpellation 2018/19:3 av Pia Steensland (KD)

  Interpellation 2018/19:3 Andning och sondmatning som grundläggande behov av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslagstiftning som infördes av en borgerlig regering 1994. Denna frihetsreform ska garantera personer med omfattande

  Inlämnad
  2019-01-23
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

  Motion 2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av investeringsstödet till särskilda boenden och

  Inlämnad
  2019-01-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2018/19:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Betänkande 2018/19:SfU3

  Drygt 97,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 44,4 miljarder kronor. 32,8 miljarder kronor går till barnbidrag och drygt 7,3 miljarder kronor går till

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  28, 84 minuter
  Justering
  2018-12-13
  Bordläggning
  2018-12-18
  Debatt
  2018-12-19
  Beslut
  2018-12-19

Filter