Malin Björk (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 209
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Justitieutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Ledamot

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2021-09-02 – 2026-09-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-09-17 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-09-17 – 2022-09-26

EU-nämnden

Ledamot
2022-10-04 –
Suppleant
2021-09-17 – 2022-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
2022-01-11 – 2022-10-09

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ledamot
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Motion 2023/24:33 av Malin Björk m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:33 av Malin Björk m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigt följa upp hur väl det nya mediestödet fungerar och tillkännager detta för regeringen. Motivering

  Inlämnad
  2023-09-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  KU
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av prop. 2022/23:126 Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Motion 2022/23:2404 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2404 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:126 Hemliga tvångsmedel effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det efter två år bör genomföras en utvärdering

  Inlämnad
  2023-06-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi

  Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi

  Betänkande 2022/23:KU36

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren. I dag finns 135 servicekontor där privatpersoner, företagare och bolag kan få service av enklare karaktär från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

  Statens

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 31 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2022/23:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden och statsråds tjänsteutövning.

  Granskningen debatterades

  Anföranden och repliker
  37, 193 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-09
  Debatt
  2023-06-12
 • med anledning av prop. 2022/23:116 Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

  Motion 2022/23:2397 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2397 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:116 Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera utländska direktinvesteringar

  Inlämnad
  2023-06-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2022/23:KU28

  Riksdagen sa nej till cirka 35 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  Motionerna handlar om judiskt liv i Sverige, romsk inkludering, sanningskommissionen

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  8, 58 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättigheter m.m.

  Fri- och rättigheter m.m.

  Betänkande 2022/23:KU26

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om mänskliga fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om grundlagsskyddad aborträtt, skyddet av äganderätten, juridiskt kön och förebyggande åtgärder

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  8, 46 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2022/23:KU23

  Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om valfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om skilda valdagar, rösträtt och valbarhet, sänkt rösträttsålder, utlandssvenskar, valkretsar, personval, röstningsförfarandet, väljare

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 48 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 31  Sammanfattning Med denna vårmotion är det tydligt

  Inlämnad
  2023-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2022/23:KU30

  Riksdagen har behandlat cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om partifinansiering, reglering av lobbyister, formerna för grundlagsändringar och domstolarnas oberoende.

  Riksdagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågan.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  38
  Reservationer
  44 
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • med anledning av prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Motion 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementeringen ska ske på absolut miniminivå och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2023-04-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Betänkande 2022/23:KU27

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen gäller exempelvis säkerheten för opinionsbildare och medieföretag, där riksdagen hänvisar till pågående arbete och till åtgärder som redan är genomförda.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlighet, sekretess och integritet

  Offentlighet, sekretess och integritet

  Betänkande 2022/23:KU25

  Riksdagen sa nej till 14 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om offentlighet, sekretess och integritet. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete och att det redan finns gällande bestämmelser på området.

  Motionerna handlar bland annat

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 41 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer m.m.

  Riksdagens arbetsformer m.m.

  Betänkande 2022/23:KU18

  Riksdagen sa nej till 18 förslag som handlar om riksdagens arbetsformer. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, motionsrätten och riksdagsledamöternas ekonomiska villkor.

  Riksdagen riktar

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 28 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  Utlåtande 2022/23:KU31

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens meddelande om 2022 års rapport om rättsstatsprincipen. Rättsstaten är ett av de gemensamma värden som EU:s medlemsländer har enats om att EU ska bygga på. I en rättsstat utövas all offentlig makt inom de ramar som anges i lagstiftningen,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2324 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Betänkande 2022/23:KU11

  Riksdagens ombudsmän (JO) har lämnat sin redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2021 - 30 juni 2022. JO är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

  Under verksamhetsåret nyregistrerades 10 747

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 39 minuter
  Justering
  2023-01-17
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2022/23:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) har granskat delar av regeringens och ministrarnas administrativa arbete. Här följer ett urval av granskningen.

  I granskningen av regeringens remissunderlag har utskottet gått igenom de dokument som regeringskansliet remitterade 2016-2017

  Anföranden och repliker
  9, 45 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25

Filter