Jan Sandberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
politisk sekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1986-10-06 – 1995-10-02

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-01 – 1995-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31
Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1986- Suppleant i Bostadsutskottet 85/86-87/88, Trafikutskottet 85/86-90/91 och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89-90/91 och Trafikutskottet 91/92-94/95. Suppleant i EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95 och EU-nämnden 94/95.

Bostadsort

Järfälla

Utbildning

Gymnasieexamen 78. Kommunombudsman i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-81, distriktsombudsman 81-82. Länsförbundsombudsman i Moderata samlingspartiet 82, politisk sekreterare 83-86. Borgarrådssekreterare 86. Verkställande direktör i Svenska Åkeriförbundet 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 85-87. - Ledamot av styrelsen för Stockholms länsförbund av Moderata samlingspartiet 84-86, Ledamot av arbetsutskottet 84-86, MUF 85--88, 1:e vice ordförande 87-88. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 86-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av telestyrelsen/post- och telestyrelsen 92-95, vice ordförande 92-95. Ledamot av styrelsen för kommunikationsforskningsberedningen 93-96. - Ledamot av kommittén om översyn av hyreslagstiftningen 89-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Järfälla kommunfullmäktige 79-. Ledamot av kommunstyrelsen 85-87. Ledamot av fritidsnämnden, 1:e vice ordförande 80-84, kulturnämnden 86-87 samt kultur- och fritidsnämnden 88-91. Ledamot av styrelsen för Järfälla Energi AB, ordförande 92-94, vice ordförande 95.

Föräldrar

Civilingenjören Rune Sigvard Sandberg och sekreteraren Ester Inga-Britt Sandberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

  Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens

  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Myndigheternas redovisning till RRV

  Motion 1994/95:Fi409 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi409 av Jan Sandberg m Myndigheternas redovisning till RRV På olika sätt har man i Sverige försökt att förenkla och avbyråkratisera myndigheternas verksamhet. Detta arbete har på många områden givit goda resultat. Det har förekommit allmän provsmakning av alkoholfria drinkar på polisstationer,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet

  Motion 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl m Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet Invånarna i Stockholms län får det allt svårare att få hushållsekonomin att gå ihop. Samtidigt minskar deras inflytande över viktiga, vardagliga frågor i takt med att valfriheten beskärs. Höga boendekostnader,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Oljeberedskapsplanering

  Motion 1994/95:Fö702 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö702 av Jan Sandberg m Oljeberedskapsplanering Det finns anledning att fråga sig om oljetransportkapaciteten i exempelvis Stockholms län skulle klara av vissa situationer. Bland annat beroende på att vi har haft sex relativt varma, grönavintrar i följd, har antalet tankbilar för oljetransport

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätt att ta med egen dryck till restaurang

  Motion 1994/95:So247 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So247 av Jan Sandberg m Rätt att ta med egen dryck till restaurang Den allmänna bilden av svenskarnas förhållande till alkohol är att vi tar alla chanser som ges för att bli berusade. Bilden stämmer dessvärre alltför ofta när svenska turister befinner sig på resa utanför landets gränser

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägtrafik m.m.

  Motion 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. m Vägtrafik m.m. Inledning Trafiken på väg intar en helt dominerande roll i det totala transportarbetet i Sverige. En kraftig utbyggnad av vägnätet skedde under 1960-talet, framför allt som en följd av högertrafikomläggningen. Räknat som andel av BNP sjönk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU26 1995/96:TU3
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Allmän flaggdag på Europadagen 5 maj

  Motion 1994/95:K804 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K804 av Jan Sandberg m Allmän flaggdag på Europadagen den 5 maj Jag vill att Europadagen den 5 maj ska bli en allmän flaggdag. Det är en naturlig följd av Sveriges EU- medlemskap. Vår historiska och kulturella koppling till många av dagens EU-länder gör det naturligt att också officiellt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avreglering av järnväg

  Motion 1994/95:T505 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T505 av Wiggo Komstedt m.fl. m Avreglering av järnväg Järnvägen måste utforma sin verksamhet så att det ter sig mer attraktivt att använda denna trafikform. Järnvägsföretagen måste bli mer marknadsorienterade och serviceinriktade och rollen som myndighet upphöra. De skall bli trafikföretag

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU26
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationspolitiken

  Motion 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. m Kommunikationspolitiken Innehållsförteckning 1. Inledning8 2. 1991-1994 års satsningar på bra kommunikationer8 3. Socialdemokratisk nedrustning av infrastrukturen9 4. Moderat trafik- och kommunikationspolitik9 4.1 Ökad marknadsstyrning ger en effektiv

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  --------------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU20 1994/95:TU25 1995/96:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för resor till och från barnomsorg

  Motion 1994/95:Sk308 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk308 av Inga Berggren m.fl. m Avdragsrätten för resor till och från barnomsorg Att bilen i många fall är en nödvändighet är ett accepterat faktumi yrkestrafik av olika slag,som absolut nödvändig ersättning när kollektivtrafik inte existerar eller räcker till på grund av arbetstidens

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet

  Motion 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. m Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet Det statsfinansiella läget motiverar en prövning av alla statliga utgifter i syfte att få kontroll över statsskuldens utveckling. Härvidlag utgör trafik- och kommunikationssektorn inget undantag. Bättre statsfinanser

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:TU12 1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU21 1994/95:TU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Bilismen

  Motion 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. m Bilismen 1 Vägtrafiken stor och viktig del av transporter och samhälle En förutsättning för fungerande transporter och ett i övrigt fungerande samhälle är att vägtransporterna fungerar väl. Vägtrafiken är det i särklass dominerande transportsättet, nio

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1994/95:JuU24 1994/95:SkU20 1994/95:SkU25 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:TU18 1995/96:JoU13 1995/96:JoU9 1995/96:TU2
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • EU:s institut för telekonkurrens i Stockholmsområdet

  Motion 1994/95:T804 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T804 av Jan Sandberg m EU:s institut för telekonkurrens i Stockholmsområdet Sverige är bland de absolut första i Europa att genomföra en avreglering av telekommunikationsmarknaden. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Allt fler aktörer erbjuder nya tele- och datakommunikationskoncept,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Privatisering av Arlanda flygplats m.m.

  Motion 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. m Privatisering av Arlanda flygplats m.m. En robust återhämtning av luftfartsmarknaden skedde under 1994. Efter fyra års förluster börjar företagen nu gå med vinst. Av flygbolagen krävs dock en fortsatt anpassning med den växande konkurrensen där resenärerna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En konkurrenskraftig sjöfartsnäring

  Motion 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. m En konkurrenskraftig sjöfartsnäring Sjöfarten har stor betydelse för det svenska samhället. Av den svenska utrikeshandeln transporteras 95 procent sjöledes, och av inrikes transporter över 30 mil sker 49 procent på köl. Sjöfarten erbjuder säkra, miljövänliga

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:JoU22 1994/95:SkU21 1994/95:TU12 1995/96:AU3 1995/96:AU9 1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:69 Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet

  Motion 1994/95:T15 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T15 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:69 Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet I proposition 1993/94:167 En effektivare fordonskontrollföreslogs att AB Svensk Bilprovnings ASB:s monopol på vissa typer av besiktningar skulle upphöra. Förutom konkurrensutsättning

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:73 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.

  Motion 1994/95:T14 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T14 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:73 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att köpa interregional persontrafik på järnväg inom en kostnadsram på 438 miljoner kr för budgetåret 1995/96. Det innebär

  Inlämnad
  1994-11-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:55 Försäljningsskatten på motorfordon

  Motion 1994/95:Sk13 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk13 av Jan Sandberg m med anledning av prop. 1994/95:55 Försäljningsskatten på motorfordon Befrielse från försäljningsskatt/accis för s.k. amatörbyggda fordon Regeringen föreslår bl.a. att försäljningsskatten på fordon som är av en årsmodell äldre än 30 år, skall avvecklas. Det är bra.

  Inlämnad
  1994-11-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

  Motion 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg m med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I departementspromemorian Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Ds 1993:30 föreslogs att allmännyttans hyresledande roll inom bruksvärdessystemet skulle avskaffas. Skälet var att allmännyttans

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon

  Motion 1993/94:Sk35 av Jan Sandberg (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk35 av Jan Sandberg m med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon De många motorintresserade i Sverige har tagit emot regeringens förslag om en rullande 30-årsgräns för vägskattebefrielse med glädje. Det finns dock all anledning att se till

  Inlämnad
  1994-03-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter