Carlinge Wisberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-20

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
1999-09-20 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2001/02:AU6

  Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.

  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  70, 1 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning om kriminalisering av

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsliv

  Arbetsliv

  Betänkande 2001/02:AU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om ohälsa i arbetslivet, arbetsmiljö, företagshälsovård och andra arbetslivsfrågor. I motionerna lämnas bl.a. förslag till åtgärder för att minska en tilltagande ohälsa i arbetslivet, inte minst med anledning av det ökande ohälsotal som har samband med stress och psykiska faktorer. Motionerna avslås bl.a. med hänvisning till ett av regeringen initerat program för ökad hälsa i arbetslivet.

  Behandlade dokument
  79
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  41, 28 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju13 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju13 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism. Motivering Att bekämpa internationell

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001

  Motion 2001/02:So45 av Ingrid Burman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So45 av Ingrid Burman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den organisatoriska placeringen av

  Inlämnad
  2002-03-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • åtgärder mot mobbning i arbetslivet

  Skriftlig fråga 2001/02:689 av Wisberg, Carlinge (v)

  den 7 februari Fråga 2001/02:689 av Carlinge Wisberg v till statsrådet Mona Sahlin om åtgärder mot mobbning i arbetslivet I slutbetänkandet från Arbetslivsdelegationen SOU 1999:69 Individen och arbetslivet finns ett kapitel om mobbning på arbetsplatsen. Där föreslogs ett resurscentrum för att skapa förutsättningar

  Inlämnad
  2002-02-07
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna

  Motion 2001/02:Ju17 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju17 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Ju17 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en

  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So8 av Ingrid Burman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So8 av Ingrid Burman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att institutet skall heta primärmedicinskt institut. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • arbetsmiljötillsyn

  Skriftlig fråga 2001/02:71 av Wisberg, Carlinge (v)

  den 15 oktober Fråga 2001/02:71 av Carlinge Wisberg v till statsrådet Mona Sahlin om arbetsmiljötillsyn Arbetsmiljölagen gäller även för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är anordnaren som har ansvaret när man tar emot t.ex. en praktikant. Det kan finnas en förhöjd risk för arbetsskador i detta sammanhang.

  Inlämnad
  2001-10-15
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Rättspsykiatri

  Motion 2001/02:Ub459 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub459 av Rolf Olsson m.fl. v Rättspsykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning av rättspsykiatriker. Motivering Den rättspsykiatriska vården kan inom några år hamna i en mycket besvärlig situation. Det saknas

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Medicinsk forskning

  Motion 2001/02:Ub376 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub376 av Rolf Olsson m.fl. v Medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglering av sponsring och bolagsbildning inom avancerad medicinsk forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU12 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Tatuering och piercing

  Motion 2001/02:So475 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So475 av Rolf Olsson m.fl. v Tatuering och piercing Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglering och tillsyn av verksamheter och utövare av piercing och tatuering. Motivering I varje kultur finns det regler och normer

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Konsultverksamhet inom socialtjänsten

  Motion 2001/02:So456 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So456 av Rolf Olsson m.fl. v Konsultverksamhet inom socialtjänsten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att se över lagstiftningen vad gäller socialtjänstens utredningar så att den enskildes integritet och rättssäkerhet tryggas.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Beroendevård

  Motion 2001/02:So401 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So401 av Rolf Olsson m.fl. v Beroendevård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av kommunal alkoholrådgivning.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Plastikkirurgi

  Motion 2001/02:So400 av Lena Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So400 av Lena Olsson m.fl. v Plastikkirurgi 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag om riktlinjer och åldersgräns för genomförande av plastikkirurgi enligt vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Komplementär medicin

  Motion 2001/02:So398 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So398 av Rolf Olsson m.fl. v Komplementär medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till komplementär medicin. Riksdagen begär att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av att legitimera fler

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Läkemedel

  Motion 2001/02:So397 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So397 av Rolf Olsson m.fl. v Läkemedel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på att läkemedel vid lansering skall vara utprovade och anpassade efter både kvinnor och män. Riksdagen begär att regeringen ger Socialstyrelsen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Alkoholpolitiken

  Motion 2001/02:So396 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So396 av Rolf Olsson m.fl. v Alkoholpolitiken 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den alkoholpolitiska inriktningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om svensk alkoholpolitik

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11 2001/02:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Spelberoende

  Motion 2001/02:So373 av Ingrid Burman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So373 av Ingrid Burman m.fl. v Spelberoende 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommission med uppgift att belysa de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Riksdagen begär att regeringen i sina direktiv till AB Svenska Spel tar in

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21 2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Demokrati i arbetslivet

  Motion 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. v Demokrati i arbetslivet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 22 2 Förslag till riksdagsbeslut 23 3 Utveckla löntagarnas inflytande 25 3.1 Undergrävande av LAS 26 3.1.1 Fasta heltidsjobb 26 3.1.2 Timanställningar m.m. 27 3.2 Uppsägningar 27

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,

Filter