Betty Malmberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
Agronom.
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2013-09-18 – 2022-09-26
Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2010-10-04 – 2013-09-17

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2013-12-09 – 2014-09-29
Ordförande
2013-09-19 – 2013-12-08
Ledamot
2012-10-18 – 2013-09-18
Ledamot
2010-10-12 – 2012-10-17
Ledamot
2006-11-15 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2006-10-10 – 2006-11-15

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-09 – 2019-02-14
Suppleant
2014-10-15 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-14 – 2014-10-14

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2016-11-01 – 2020-10-31
Personlig suppleant
2013-10-04 – 2016-10-31
Personlig suppleant
2012-11-01 – 2013-09-17

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-10 och 13- (statsrådsersättare 101004-130917). Ledamot kulturutskottet 06, utbildningsutskottet 06-18 och ordförande 13 samt miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10, trafikutskottet 10-14 och 18- samt EU-nämnden 14-19. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 12-16 och ledamot 16-.

Föräldrar

Försäljningschefen Bengt Schotte och sekreteraren Karin Schotte, f. Axelsson.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Spånga, slutår 78. Komvux, naturvetenskapliga ämnen, Stockholm, slutår 80. Agronom med livsmedelsinriktning, SLU i Uppsala, slutår 85.

Anställningar

Redaktör, Agrifack 85-86. Ansvarig för miljö och infrastruktur, Östgötatrafiken 02-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman, Göta hovrätt 98-02. Ledamot, Svenska Unescorådet 10-, Specialpedagogiska myndighetens insynsråd 12-, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötland 19- och Miljömålsberedningen 19-. Ordförande, Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och forskare) 18-. Ersättare, Gentekniknämnden 14-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Ödeshög 91-02, ersättare 18-. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 98-02. Ordförande, kultur- och fritidsnämnden 94-95 och barn- och utbildningsnämnden 95-97. Ersättare, kommunrevisionen 03-06. 2:e vice ordförande, Trafikrådet, Landstinget i Östergötland 99-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Moderaterna i Ödeshög 98-02 och 07-11, sekreterare 03-06. Ledamot, Moderaternas länsförbund 04-07. Ledamot, Sacos studentråd 86-87, ordförande 87-88. Ordförande, Återbetalarnas förening 89-93. Ordförande, Agronomförbundet 95-00. Ledamot, Agrifacks förbundsstyrelse 96-00. Styrelseledamot, Rädda Barnens lokalförening i Ödeshög 00-03, ordförande 03-.

Bostadsort

Ödeshög

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Utländska forskare

  Skriftlig fråga 2021/22:1902 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1902 Utländska forskare av Betty Malmberg M till Statsrådet Anders Ygeman S I en skriftlig fråga som ställdes i mars 2022 2021/22:147 argumenterar jag för vikten av att följa upp den nya utlänningslagens effekter för utländska forskare. Statsrådet Ygeman svarade att regeringen anser att det finns goda förutsättningar
  Inlämnad
  2022-08-29
  Svarsdatum
  2022-09-07
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Internationella kravnivåer för gruvkoncession

  Skriftlig fråga 2021/22:1898 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1898 Internationella kravnivåer för gruvkoncession av Betty Malmberg M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Med hänvisning till svaret på min fråga 2021/22:1834 önskar jag ett förtydligande. I sitt svar skriver näringsministern följande: Det finns internationella normer för att beskriva mineralreserver
  Inlämnad
  2022-08-27
  Svarsdatum
  2022-09-07
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Utlandsröstning

  Skriftlig fråga 2021/22:1897 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1897 Utlandsröstning av Betty Malmberg M till Utrikesminister Ann Linde S Över en halv miljon svenskar bor utomlands och var i valet 2018 cirka 170 000 av de röstberättigade i det svenska valet. Det motsvarade drygt 2 procent av alla röstberättigade. Enligt Statistiska centralbyrån SCB är det dock bara knappt
  Inlämnad
  2022-08-27
  Svarsdatum
  2022-09-07
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Livsmedelskedjan och kompetensförsörjning

  Skriftlig fråga 2021/22:1841 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1841 Livsmedelskedjan och kompetensförsörjning av Betty Malmberg M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Nyligen slutrapporterades projektet Mer mat Fler jobb den 2 augusti 2022i vilket Arbetsförmedlingen har samverkat med Lantbrukarnas Riksförbund LRF och Livsmedelsföretagen LI för att förbättra matchningen
  Inlämnad
  2022-08-05
  Svarsdatum
  2022-08-22
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • AF och företagarperspektivet

  Skriftlig fråga 2021/22:1840 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1840 AF och företagarperspektivet av Betty Malmberg M till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Nyligen slutrapporterades projektet Mer mat Fler job b den 2 augusti 2022i vilket Arbetsförmedlingen har samverkat med Lantbrukarnas Riksförbund LRF och Livsmedelsföretagen LI för att förbättra
  Inlämnad
  2022-08-05
  Svarsdatum
  2022-08-22
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
 • Tillstånd för gruvbrytning

  Skriftlig fråga 2021/22:1834 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1834 Tillstånd för gruvbrytning av Betty Malmberg M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S I en tidigare fråga 2021/22:1763 undrar jag vilka åtgärder som näringsministern avser att vidta för att regelverket som styr koncessionsfrågorna i Sverige ska leva upp till internationell standard. I sitt
  Inlämnad
  2022-08-02
  Svarsdatum
  2022-08-17
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägar till hållbara vattentjänster

  Vägar till hållbara vattentjänster

  Betänkande 2021/22:CU29

  Riksdagen sa ja regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De lagändringar som riksdagen sa ja till innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-20
  Debatt
  2022-06-21
  Beslut
  2022-06-22
 • Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller

  Skriftlig fråga 2021/22:1764 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1764 Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S All gruvdrift hanterar stora mängder vatten och har stor påverkan på både omgivande miljö och befintliga vattendrag. Det är därför viktigt att vattenförvaltningen och ramvattendirektivet
  Inlämnad
  2022-06-21
  Svarsdatum
  2022-07-06
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Underlag för ansökan om gruvdrift

  Skriftlig fråga 2021/22:1763 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1763 Underlag för ansökan om gruvdrift av Betty Malmberg M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S I gruvnationerna Kanada och Australien är börsnoterade bolag skyldiga att publicera samtliga tekniska och ekonomiska rapporter, från förarbetet inför en eventuell gruvstart till färdigställande av gruva,
  Inlämnad
  2022-06-21
  Svarsdatum
  2022-06-29
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och dess konsekvenser för jordbruket

  Skriftlig fråga 2021/22:1736 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1736 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och dess konsekvenser för jordbruket av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S När riksdagen i september 2021 debatterade det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten hade vi ett digert kunskapsinhämtande bakom oss. De inspel
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Regeringens fastställande av åtgärdsprogrammen för vatten

  Skriftlig fråga 2021/22:1735 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1735 Regeringens fastställande av åtgärdsprogrammen för vatten av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Nyligen meddelade regeringen att den har beslutat att fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 20222027. Beskedet innebär att regeringens prövning inte leder till
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Minskande återvinning

  Skriftlig fråga 2021/22:1733 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1733 Minskande återvinning av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Ny statistik från Naturvårdsverket visar att avfallet i landet ökar och att återvinningen minskar. Statistiken visar utvecklingen från 2014 till 2020. Trots allt tal om cirkulär ekonomi visar statistiken alltså
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

  Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2021/22:MJU29

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning. Bestämmelserna innebär att fartygsägare kan få böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter när fartygets återvinningsplan upprättas. Driftsansvariga för

  Behandlade dokument
  94
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  24, 106 minuter
  Justering
  2022-06-07
  Bordläggning
  2022-06-10
  Debatt
  2022-06-13
  Beslut
  2022-06-14
 • Samråd gällande reviderad GMO-lagstiftning

  Skriftlig fråga 2021/22:1685 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1685 Samråd gällande reviderad GMO-lagstiftning av Betty Malmberg M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S För några år sedan fastställde EU-domstolen att genomredigerade grödor ska omfattas av EU:s GMO-lagstiftning. Beslutet innebar att även nya tekniker såsom CRIPR/cas9 omfattades. Ministerrådet gav därför
  Inlämnad
  2022-06-07
  Svarsdatum
  2022-06-15
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Modern växtförädling

  Skriftlig fråga 2021/22:1693 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1693 Modern växtförädling av Betty Malmberg M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S För några år sedan fastställde EU-domstolen att genomredigerade grödor ska omfattas av EU:s GMO-lagstiftning. Beslutet innebar att även nya tekniker såsom CRIPR/cas9 omfattades. Ministerrådet gav därför kommissionen i uppdrag
  Inlämnad
  2022-06-07
  Svarsdatum
  2022-06-15
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Brist på kemikalier för vattenrening

  Skriftlig fråga 2021/22:1692 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1692 Brist på kemikalier för vattenrening av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S I ett TT-meddelande nyligen uttalar sig Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm om att det råder en allvarlig brist på kemikalier som är nödvändiga för att rena dricks- och avloppsvatten. Kemikalieinspektionen
  Inlämnad
  2022-06-07
  Svarsdatum
  2022-06-16
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Karriärvägledning för individ och samhälle

  Skriftlig fråga 2021/22:1655 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1655 Karriärvägledning för individ och samhälle av Betty Malmberg M till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S För hela tre år sedan gick remisstiden ut för utredningen Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4Det är en utredning som kan få stor betydelse för att fler elever ska ges
  Inlämnad
  2022-05-31
  Svarsdatum
  2022-06-08
  Besvarare
  Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
 • Teknikprogrammet och högskolebehörighet

  Skriftlig fråga 2021/22:1652 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1652 Teknikprogrammet och högskolebehörighet av Betty Malmberg M till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S Förra året publicerade Sveriges ingenjörer rapporten Att räkna eller räknas bort Enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 16 maj 2022 visar rapporten bland annat att av de 7 750 elever som examinerades
  Inlämnad
  2022-05-31
  Svarsdatum
  2022-06-08
  Besvarare
  Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
 • Utflyttning av trålgräns på prov

  Skriftlig fråga 2021/22:1651 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1651 Utflyttning av trålgräns på prov av Betty Malmberg M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Moderaterna ser mycket positivt på att regeringen äntligen har fattat beslut om att trålgränsen i Östersjön ska flyttas ut. Det uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har fått lämnar dock flera frågetecken.
  Inlämnad
  2022-05-31
  Svarsdatum
  2022-06-08
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  Motion 2021/22:4664 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2021/22:4664 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslår regeringen att en kommun på begäran ska ta ställning till om en viss
  Inlämnad
  2022-04-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,

Filter