Bert Karlsson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Köpman
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-13

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-04-17

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Kulturutskottet 91/92-92/93 och Näringsutskottet 91/92-93/94. -- Led av nyd-gruppens verkställande utskott 91/92-93/94.

Bostadsort

Skara

Utbildning

Realexamen. Köpman, direktör för Skara Sommarland och skivbolaget Mariann.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Ny Demokrati 91-, led av verkställande utskottet 91-.

Litteratur

Debattboken Skandal! (1991).

Föräldrar

Karl Gunnar Karlsson och Agnes Elisabet Hellberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

  Motion 1993/94:N36 av John Andersson (-) och Bert Karlsson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N36 av John Andersson och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Sverige fick en ny konkurrenslag 1 juli 1993. Den nya lagen avviker betydligt mot den förra. Den gamla lagen byggde på den s k missbruksprincipen medan den nya bygger
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

  Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU34
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning
  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag Ny demokrati har i tidigare motioner presenterat sitt förslag till familjepolitik senast i motion 1993/94:So615. Regeringen har nu presenterat sitt slutliga förslag om vårdnadsbidrag. De båda förslagen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Av grundläggande betydelse för Ny Demokrati är att politiska beslut skall präglas av sunt förnuft. Vi har en i grunden positiv
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer
  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.

  Motion 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Sammanfattning I propositionen framläggs förslag till statliga lånegarantier om totalt 11,5 miljarder kronor för fortsättningen av förberedelsearbetet med och
  Inlämnad
  1994-02-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning4 2. Minska statens utgifter5 3. Gå på offensiven och skapa riktiga jobb6 4. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder7 5. Kreditsystemet den senaste bankkrisen7 6. Den
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:AU11 1993/94:AU19 1993/94:FiU10 1993/94:FiU16
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Lönegaranti

  Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Narkotikapolitiken

  Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Alkoholpolitiken Förändrad alkoholpolitik Vin och starköl i livsmedelsbutiker Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EU, Verdandi samtycker, vi
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1993/94:SkU23 1993/94:SkU34 1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Internationellt fartygsregister

  Motion 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Internationellt fartygsregister Bakgrund Behovet av internationella sjötransporter mellan världens kontinenter är mycket stort och kommer att växa ytterligare i framtiden. Världshandeln är helt beroende av effektiva och säkra sjötransporter. Sjöfarten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Sjöfartspolitiken Internationellt råder helt nya strukturella förutsättningar för sjöfartsnäringen som generellt är gynnsamma för den svenska sjöfartsnäringen. Medlemskap i EU i kombination med ett förändrat svenskt synsätt på infrastrukturinvesteringar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Socialtjänstlagen Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotland som frihandelsområde

  Motion 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Gotland som frihandelsområde Bakgrund Gotland vårt landskap i öst, en pärla i Östersjöns mitt, vars utsatta läge i det kalla krigets skugga nu har förbytts i en betydande framtidspotential. Gotland ligger nu som ett nav i Östersjöns mitt och bara väntar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Torne älv

  Motion 1993/94:Bo523 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo523 ab Bo G Jenevall m.fl. nyd Torne älv Inledning Vattenkraften är den billigaste och renaste formen av elkraftgenerering varför dessa resurser i första hand bör utnyttjas för en utökning av den totala elkraftresursen. En paradox är att samtidigt som vattenkraften är det mest miljövänliga
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostads- och byggpolitiken

  Motion 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Bostads- och byggpolitiken 1 Inledning Bostadspolitiken är en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare, gammal som ung, kvinna som man. Det är dessutom för de flesta den utgift som tar den största delen av inkomsten. Samtidigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:BoU11 1993/94:BoU13 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU21 1993/94:BoU22 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Försvaret

  Motion 1993/94:Fö335 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö335 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Försvaret Försvar Ny Demokrati ställer sig i huvudsak bakom regeringens proposition men anser att man kan skönja en oroväckande politisk utveckling i vår omedelbara närhet som kräver att man snabbt ser över den rådande situationen inom det svenska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FöU9 1993/94:UU16 1993/94:UU18 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Nämnder med domstolsliknande uppgifter

  Motion 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Nämnder med domstolsliknande uppgifter Det finns en hel del organ som kallas för nämnder, bl a följande: Hyresnämnden, Arrendenämnden, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Veterinärväsendets ansvarsnämnd,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brottsbekämpning m.m.

  Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  114
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Filter