Axel Hallberg (MP)

Tidigare ersättare

Valkrets
Skåne läns södra
Född år
1999
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2021-09-20 – 2022-05-19

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Finansutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Kulturutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Näringsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Socialutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Civilutskottet

Extra suppleant
2021-09-20 – 2022-05-19

Justitieutskottet

Extra suppleant
2021-09-20 – 2022-05-19

Skatteutskottet

Extra suppleant
2021-09-20 – 2022-05-19

Trafikutskottet

Extra suppleant
2021-09-20 – 2022-05-19

EU-nämnden

Suppleant
2021-10-13 – 2022-05-19

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2021/22:TU15

  Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade mobilitetspaket. Mobilitetspaketet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare inom unionen, att få till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 100 minuter
  Justering
  2022-05-12
  Bordläggning
  2022-05-17
  Debatt
  2022-05-18
  Beslut
  2022-05-18
 • med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

  Motion 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår ändringsförslaget i lagen 2017:1201 om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, som lagts fram till
  Inlämnad
  2022-05-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Nato och arbetet mot kärnvapen (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. MP Nato och arbetet mot kärnvapen väckt enligt 9 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel
  Inlämnad
  2022-05-18
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2021/22:UU20
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2021/22:TU11

  Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Detta för att minska de personskador och parkeringsproblem som har ökat kraftigt i framför allt stadsmiljöer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande,

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  12, 73 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-05-04
  Debatt
  2022-05-05
  Beslut
  2022-05-11
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen Bryt beroendet av fossila bränslen
  Inlämnad
  2022-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU12

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om sjöfartsfrågor. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter samt vissa miljö- och klimatfrågor.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  16, 92 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-19
  Debatt
  2022-04-20
  Beslut
  2022-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

  Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU9

  Fyra nya lagar ska ersätta den nuvarande järnvägslagen i Sverige. Förändringen innebär att EU-lagstiftningen på området - det så kallade fjärde järnvägspaketet - införs i svensk rätt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  De nya lagarna bedöms göra järnvägslagstiftningen

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  20, 104 minuter
  Justering
  2022-03-29
  Bordläggning
  2022-04-06
  Debatt
  2022-04-07
  Beslut
  2022-04-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Socialminister Lena Hallengren S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikeshandelsminister Anna Hallberg S Civilminister Ida Karkiainen SSocialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-03-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2021/22:KU26

  Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag om val från allmänna motionstiden 2020 och 2021. Motionerna handlar om olika valfrågor som till exempel skilda valdagar, rösträttsålder, personval, väljare med synnedsättning och valinformation.

  En anledning till att riksdagen

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  6, 25 minuter
  Justering
  2022-02-15
  Bordläggning
  2022-02-22
  Debatt
  2022-02-23
  Beslut
  2022-02-23
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson SSocialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi SKlimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Kulturminister Jeanette Gustafsdotter SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Datum
  2022-02-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

  Väg- och fordonsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU7

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon och cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om väg- och fordonsfrågor.

  I samband med detta riktade riksdagen

  Behandlade dokument
  91
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  70 
  Anföranden och repliker
  25, 119 minuter
  Justering
  2022-02-01
  Bordläggning
  2022-02-15
  Debatt
  2022-02-16
  Beslut
  2022-02-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2021/22:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

  Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

  Anledningen är främst att efterfrågade åtgärder redan har vidtagits och pågående beredningsarbete.

   

  Behandlade dokument
  63
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  43 
  Anföranden och repliker
  16, 86 minuter
  Justering
  2022-02-01
  Bordläggning
  2022-02-15
  Debatt
  2022-02-16
  Beslut
  2022-02-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2021/22:TU5

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om ökad och hållbar kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, kollektivtrafik på vatten, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

  Anledningen är bland annat de utredningar och översyner som redan genomförts eller som pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  8, 68 minuter
  Justering
  2022-01-27
  Bordläggning
  2022-02-01
  Debatt
  2022-02-02
  Beslut
  2022-02-02
 • med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

  Motion 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4389 av Axel Hallberg m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direkttilldelning av skäl hänförliga till strukturella och geografiska särdrag ska vara tillåtet och tillkännager
  Inlämnad
  2022-02-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:TU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2021/22:SfU4

  Totalt cirka 8,5 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  43, 104 minuter
  Justering
  2021-12-09
  Bordläggning
  2021-12-14
  Debatt
  2021-12-15
  Beslut
  2021-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2021/22:TU1

  Totalt cirka 77 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kommunikationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 31,9 miljarder kronor,

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  64, 156 minuter
  Justering
  2021-12-02
  Bordläggning
  2021-12-08
  Debatt
  2021-12-09
  Beslut
  2021-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

  Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

  Betänkande 2021/22:NU10

  Regeringen bör initiera åtgärder för att så kallade drivmedelsstationer, mackar, på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav som börjar gälla 1 juli 2022. Det tycker riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att

  • snarast
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 62 minuter
  Justering
  2021-11-25
  Bordläggning
  2021-12-01
  Debatt
  2021-12-02
  Beslut
  2021-12-02
 • med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

  Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma
  Inlämnad
  2021-12-01
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • 10 förslag för en starkare demokrati

  Motion 2021/22:4102 av Camilla Hansén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4102 av Camilla Hansén m.fl. MP 10 förslag för en starkare demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt rösträttsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge en eller
  Inlämnad
  2021-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2021/22:JuU23 2021/22:KU26 2021/22:KU29 2021/22:KU30 2021/22:KU33 2021/22:KU35 2021/22:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i utbildningen vid lärosätena

  Motion 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. MP Utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i utbildningen vid lärosätena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i den högre utbildningen
  Inlämnad
  2021-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2021/22:AU6 2021/22:SfU17 2021/22:UbU12 2021/22:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag

Filter