Etermediefrågor

Betänkande 2013/14:KU28

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 maj 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Fler ska kunna se viktiga evenemang på tv (KU28)

Det har blivit vanligare att stora kommersiella tv-bolag köper exklusiva sändningsrättigheter till vissa sportevenemang. Mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2012 om behovet av en så kallad evenemangslista har Myndigheten för radio och tv utrett hur en sådan lista skulle kunna utformas. En sådan lista ska innehålla evenemang som anses vara särskilt viktiga för samhället, till exempel OS. En väsentlig del av allmänheten ska kunna ta del av evenemangen på listan via fri tv. Enligt utredningsförslaget från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten ha tillgång till evenemangen på listan.

Riksdagen anser att gränsen på 80 procent är för låg. När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att fler kan se de evenemang som finns med på listan. Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Beslutet om tillkännagivande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om radio- och tv-frågor.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om en evenemangslista. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 20

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-08
Justering: 2014-04-08
Trycklov till Gotab och webb: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-16
Reservationer: 3
Betänkande 2013/14:KU28

Alla beredningar i utskottet

2014-03-11, 2014-03-27

Fler ska kunna se viktiga evenemang på tv (KU28)

Det har blivit vanligare att stora kommersiella tv-bolag köper exklusiva sändningsrättigheter till vissa sportevenemang. Mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2012 om behovet av en så kallad evenemangslista har Myndigheten för radio och tv utrett hur en sådan lista skulle kunna utformas. En sådan lista ska innehålla evenemang som anses vara särskilt viktiga för samhället, till exempel OS. En väsentlig del av allmänheten ska kunna ta del av evenemangen på listan via fri tv. Enligt utredningsförslaget från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten ha tillgång till evenemangen på listan.

Konstitutionsutskottet, KU, tycker att den gränsen är för låg. När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att fler kan se de evenemang som finns med på listan. Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om radio- och tv-frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
Debatt i kammaren: 2014-05-05
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:KU28, Etermediefrågor

Debatt om förslag 2013/14:KU28

Webb-tv: Etermediefrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-05-07
Beslut: 2014-05-07
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 5, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Evenemangslista

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen vid den fortsatta beredningen av förslaget från Myndigheten för radio och tv om en evenemangslista bör beakta vad konstitutionsutskottet har anfört i frågan.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 30 och
  2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 45.
  • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
 2. Annonstider i radio och tv

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:K388 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP).
  Omröstning i sakfrågan
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M970010
  MP02104
  FP17007
  C20003
  SD17102
  KD18001
  V01900
  Totalt26541043
  Ledamöternas röster
 3. Alkoholreklam

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:K370 av Kenneth G Forslund m.fl. (S).
 4. Granskningsnämndens ledamöter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:K334 av Margareta Larsson (SD).
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M97019
  MP21004
  FP17007
  C20003
  SD01802
  KD18001
  V19000
  Totalt28818142
  Ledamöternas röster
 5. Granskningsnämndens verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:K243 av Roland Utbult (KD) yrkande 2.
 6. Översyn av mediepolitiken och av radio- och tv-lagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:Kr224 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4.
  • Reservation 3 (MP)
 7. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:K284 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 1,
  2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (båda M) och
  2013/14:K333 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 1.