Koncessionsavgifternas avskaffande

Motion 2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koncessionsavgifternas avskaffande.

Motivering

För att Sverige ska erbjuda en mediemångfald krävs en fri och oberoende radio. Det var inte längesedan Sverige hade endast tre radiokanaler. I samband med den kommersiella radions etablering förelåg det som legtitimt för staten att ta ut en avgift för att erhålla tillstånd att sända radio. Den snabba tekniska utvecklingen har nu kommit längre och tack vare internet finns nu möjligheten att välja mellan ett brett utbud av radiokanaler från världens alla hörn. Man kan idag lyssna på internetradio och välja kanaler helt fritt. Det är ett skäl till att göra en översyn av den koncessionsavgift som den kommersiella radion betalar i Sverige. Den har spelat ut sin roll och bör således avskaffas. Det finns ingen koppling mellan statens utgift och den avgift som den kommerisella radion betalar.

Ett eventuellt avskaffande av koncessionsavgiften skulle ge ekonomiska möjligheter för den fria radion att erbjuda nyhetssändningar och annat regionalt innehåll, vilket skulle ge en ökad mångfald som många efterfrågar. I storstäderna finns ofta lokala och regionala sändningar. Däremot saknas de ofta i stora delar av Sverige på grund av koncessionsavgiften. Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen överväga möjligheterna till en översyn av möjligheten att avskaffa koncessionsavgiften.

Stockholm den 26 september 2012

Lars Beckman (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koncessionsavgifternas avskaffande.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.