En oberoende granskningsnämnd

Motion 2013/14:K334 av Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra tillsättningsförfarandet för ledamöter i granskningsnämnden för radio och tv.

Motivering

All radio och tv som sänds av svenska programföretag ska följa reglerna i radio- och tv-lagen och kanaler med sändningstillstånd ska även följa villkoren i dessa. För att reglerna ska vara effektiva krävs en oberoende kontroll. Granskningsnämnden för radio och tv utövar den kontrollen och granskar programmen efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på initiativ av Myndigheten för radio och tv. Trots många anmälningar är det långt ifrån alla som leder till granskning och ordföranden i nämnden avgör godtyckligt vilka anmälningar som ska granskas. Dessutom kan beslut av granskningsnämnden inte överklagas.

Statistik från 2012 visar att 49 % av ärendena aldrig granskas, 31 % av alla programinslaget frias, 9 % avskrivs. En procent kritiseras men frias och 10 % av programinslagen fälls.

Granskningsnämnden har även många gånger kritiserats utifrån sina ställningstaganden. Min uppfattning efter att jag har tagit del av en mängd artiklar rörande granskningsnämndens beslut är att det finns skäl att ta kritiken på allvar. Även TV4:s informationschef riktade skarp kritik mot granskningsnämnden 2005 då han hävdade att TV4 utsätts för mycket hårdare tolkning av regelverket än vad SVT utsätts för. Anklagelser som dessa undergräver granskningsnämndens förtroende och riskerar att leda till att enskilda program stoppas utifrån att nämnden agerar åsiktsdomstol. Detta medan andra program som kan ha varit värda kritik helt eller delvis har klarat sig undan.

Givet att samtliga aktörer som sänder i etermedier förutsätts följa reglerna i radio- och tv-lagen förutsätter allmänna rättsgrundsatser även en oberoende och rättssäker kontroll av sändningarna. Detta blir motsägelsefullt med tanke på att ledamöterna i granskningsnämnden består av journalister och bara en domare. För att upprätthålla förtroendet för myndigheten borde tillsättningsförfarandet ske utifrån att ledamoten klarar av att uppfylla grundläggande kvalitetskriterier och att rekryteringsprocessen är transparent, rättssäker och tydlig. I fortsättningen bör granskningsnämndens medlemmar tillsättas av Myndigheten för radio- och tv där förfarandet sker utifrån gällande rättsregler om tillsättandet av allmänna tjänster och ävenså ske utifrån sökandens grad av kompetens av gällande rätt i allmänhet och om etermedier i synnerhet. En ledamot som tillsatts på detta sätt skall, för att minska risken för jäv, inte ha några samtida uppdrag för något mediebolag. Har han eller hon det skall ett sådant uppdrag avslutas innan vederbörande kan tillträda tjänsten. Ovanstående torde minska risken att yttrande- och informationsfriheten stryps med tanke på journalisters politiska engagemang och nämndledamöternas uppenbara oförmåga att särskilja sina egna ideologiska ställningstaganden från lag och rätt.

Stockholm den 2 oktober 2013

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra tillsättningsförfarandet för ledamöter i granskningsnämnden för radio och tv.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.