Begränsning av annonstiderna i radio och tv

Motion 2012/13:K388 av Ulf Holm och Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv.

Motivering

Det är många människor som tycker att det är för mycket avbrott i radio- och tv-sändningarna för att spela upp respektive visa reklam. Det stör väldigt många, inklusive oss själva, att inte få se hela program ostört utan att det titt som tätt sker avbrott. Idag är det tillåtet med annonser i radio och tv under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag.

Vi anser att bestämmelserna måste begränsa tiden för reklam och hur många avbrott som kan anses vara acceptabla i till exempel en långfilm. 12 minuters reklamavbrott på en timme är för generöst och borde dras ned med en tredjedel, det vill säga till högst 8 minuter per timme. Slutligen anser vi att riksdagen borde lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att göra hur många avbrott som helst i en långfilm.

Stockholm den 4 oktober 2012

Ulf Holm (MP)

Mats Pertoft (MP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.