Riksdagens protokoll 2013/14:106 Måndagen den 5 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:106

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

2013/14:106

Måndagen den 5 maj

Kl. 11:00 - 18:22

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 25 och 28 april justerades. 

2 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 11 april hade kommit in. 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:26 för tisdagen den 29 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:434

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:434 Stöd till kvinnojourer av Per Bolund (MP) 

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.