Riksdagsskrivelse 2013/14:230

Riksdagsskrivelse 2013/14:230

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:230

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU28 Etermediefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.