Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2021/22:AU6

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 december 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 63

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-12-07
Justering: 2021-12-09
Trycklov: 2021-12-09
Reservationer: 26
Betänkande 2021/22:AU6

Alla beredningar i utskottet

2021-11-09, 2021-12-07

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-12-14
Debatt i kammaren: 2021-12-15
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:AU6, Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Debatt om förslag 2021/22:AU6

Webb-tv: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-12-15
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 5, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Fler vägar till jobb

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:431 av Ann-Sofie Lifvenhage och Pia Steensland (M, KD),

   2021/22:1628 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

   2021/22:1838 av Åsa Coenraads (M),

   2021/22:2161 av Patrik Engström och Niklas Karlsson (båda S) yrkande 2,

   2021/22:2612 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 9,

   2021/22:3226 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 13,

   2021/22:3334 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

   2021/22:3570 av Lars Beckman (M),

   2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 44 och

   2021/22:4048 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 3.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (C)
   • Reservation 3 (V)
  2. Självförsörjningsmål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:1145 av Hans Eklind (KD),

   2021/22:1438 av Boriana Åberg (M),

   2021/22:3812 av Louise Meijer (M) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 21 och

   2021/22:4051 av Mikael Damsgaard (M) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 4 (L)
  3. Omställning och kompetensutveckling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2391 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 8,

   2021/22:2565 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 8,

   2021/22:2754 av Gunilla Carlsson m.fl. (S),

   2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 17,

   2021/22:3321 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3,

   2021/22:3847 av Jamal El-Haj m.fl. (S),

   2021/22:3872 av Lawen Redar (S) och

   2021/22:4219 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14.
   • Reservation 5 (M)
   • Reservation 6 (SD)
   • Reservation 7 (V)
   • Reservation 8 (KD)
  4. Arbetsförmedlingen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:1224 av Denis Begic (S),

   2021/22:1406 av Linus Sköld m.fl. (S),

   2021/22:1701 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

   2021/22:1764 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

   2021/22:2612 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 5,

   2021/22:3325 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 12 och 13 samt

   2021/22:3848 av Heléne Björklund m.fl. (S).
   • Reservation 9 (M)
   • Reservation 10 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M005911
   SD55007
   C28003
   V02403
   KD20002
   L18002
   MP11005
   -0100
   Totalt219255946
   Ledamöternas röster
  5. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:469 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 19, 20 och 22,

   2021/22:1169 av Magnus Ek (C),

   2021/22:1697 av Magnus Manhammar (S) yrkande 2,

   2021/22:2154 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 7,

   2021/22:2565 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

   2021/22:2612 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 3, 4, 6 och 7,

   2021/22:3226 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 2,

   2021/22:3396 av Leila Ali-Elmi och Nicklas Attefjord (båda MP) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:4164 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3,

   2021/22:4184 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 24 och 29 samt

   2021/22:4212 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 18.
   • Reservation 11 (SD)
   • Reservation 12 (C)
   • Reservation 13 (V)
   • Reservation 14 (KD)
   • Reservation 15 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M590011
   SD00557
   C10273
   V00243
   KD02002
   L18002
   MP00115
   -0010
   Totalt1652011846
   Ledamöternas röster
  6. Särskilt om insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:437 av Per Lodenius (C),

   2021/22:2566 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4-6, 8, 9, 11 och 12,

   2021/22:2828 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

   2021/22:3183 av Helena Bouveng (M),

   2021/22:3512 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 47,

   2021/22:3726 av Denis Begic (S),

   2021/22:3806 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 24, 26 och 27,

   2021/22:3964 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

   2021/22:3978 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 18 och 19 samt

   2021/22:4165 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 40.
   • Reservation 16 (SD)
   • Reservation 17 (C)
   • Reservation 18 (KD)
   • Reservation 19 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M590011
   SD00557
   C00283
   V24003
   KD00202
   L01802
   MP11005
   -1000
   Totalt1821810346
   Ledamöternas röster
  7. Samhall

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:2566 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 13-16,

   2021/22:3325 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 15,

   2021/22:3806 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 25 och

   2021/22:3964 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.
  8. Äldre i arbetslivet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:430 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

   2021/22:2563 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 13,

   2021/22:2566 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7,

   2021/22:3841 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 12 och 15,

   2021/22:3980 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 2 och 3 samt

   2021/22:4065 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP) yrkande 23.
   • Reservation 20 (M)
   • Reservation 21 (SD)
   • Reservation 22 (L)
   • Reservation 23 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M005911
   SD05507
   C28003
   V24003
   KD20002
   L00182
   MP3085
   -1000
   Totalt163558546
   Ledamöternas röster
  9. Arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2021/22:566 av Edward Riedl (M),

   2021/22:1160 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

   2021/22:1415 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

   2021/22:1795 av Teresa Carvalho (S),

   2021/22:2294 av Helena Gellerman (L) yrkande 3,

   2021/22:2565 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:3226 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 14,

   2021/22:3321 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 10,

   2021/22:3325 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

   2021/22:3573 av Lars Beckman (M),

   2021/22:3673 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 7,

   2021/22:3986 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1-5,

   2021/22:4036 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3,

   2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 9 och

   2021/22:4198 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 21.
   • Reservation 24 (C)
   • Reservation 25 (L)
   • Reservation 26 (MP)