Onsdag den 15 december 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-12-15

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 15 december 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

 

 

 

Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

 

 

 

1

Erik Ottoson (M)

8

 

 

2

Fredrik Lindahl (SD)

8

 

 

3

Per Schöldberg (C)

6

 

 

4

Tina Acketoft (L)

6

 

 

5

Daniel Andersson (S)

8

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

7

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

0.54

 

Gemensam debatt AU2 och AU6

 

 

26

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

 

 

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Anna Johansson (S)

8

 

 

2

Mats Green (M)

8

 

 

3

Magnus Persson (SD)

8

 

 

4

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

5

Ali Esbati (V)

8

 

 

6

Michael Anefur (KD)

8

 

 

7

Roger Haddad (L)

6

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

 

 

9

Johan Andersson (S)

6

 

 

10

Saila Quicklund (M)

6

 

 

11

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

12

Marianne Fundahn (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.28

2.22

27

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

 

 

 

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.22

28

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU1

 

 

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Mattias Vepsä (S)

6

 

 

2

Martina Johansson (C)

6

 

 

3

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

4

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

5

Margareta Fransson (MP)

8

 

 

6

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

 

 

7

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

8

Hans Eklind (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

3.16

29

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU4

 

 

 

Utgiftsområde 8 Migration

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Rikard Larsson (S)

8

 

 

2

Jonny Cato (C)

8

 

 

3

Tony Haddou (V)

8

 

 

4

Robert Hannah (L)

8

 

 

5

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

6

Maria Malmer Stenergard (M)

8

 

 

7

Ludvig Aspling (SD)

8

 

 

8

Hans Eklind (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

4.20

30

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

 

 

 

Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

2

Daniel Riazat (V)

8

 

 

3

Maria Nilsson (L)

8

 

 

4

Pia Nilsson (S)

8

 

 

5

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

6

Michael Rubbestad (SD)

6

 

 

7

Margareta Fransson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

5.12

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 12 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.