Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3500

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Läget för svenskt näringsliv

Kristdemokraternas syn på näringsfrågor

Kristdemokratisk politik för både små och stora företag

Goda villkor för företagande

Enklare uppgiftslämnande

Vässat arbete mot företagens regelbördor

Stärk Regelrådet

Bättre konsekvensutredningar

Förenklingsforum

Central plattform för regelgivning

Smidig och förutsägbar myndighetsservice

Personalliggare

Underlätta ägarskiften

Förbättrat SGI-skydd för företagare

De arbetsintegrerade sociala företagen

Värna och utveckla tjänstesektorn

Besöksnäringen

Avskaffa kravet på hotelltillstånd

Se över och harmonisera momssatser inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)
Behandlas i betänkande (20)