Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2760

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 Innehåll

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Jordbruket är grunden

Stärk försörjningstryggheten

Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi

Lika villkor för svenska och europeiska bönder

Säkra generellt goda företagsvillkor

Startstöd för unga jordbrukare

Minskat regelkrångel

Ansvarsfull offentlig upphandling

Reformering av EU-ersättningarna

Satsningar på landsbygdens miljö och struktur

Stärkt konsumentmakt

Underlätta och främja livsmedelsexporten

Ersättningar för viltskador

Ersättning vid skördekatastrofer

Jordbruk ska inte vara miljöfarlig verksamhet

Bondens rätt vid exploatering

Nej
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (74)