Fastighetsrätt

Betänkande 2019/20:CU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU13)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om andelstal i vägsamfälligheter, finansiering av och tillgång till geodata samt översyn av Lantmäteriet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 34

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer: 4
Betänkande 2019/20:CU13

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-04-16

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU13)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om andelstal i vägsamfälligheter, finansiering av och tillgång till geodata samt översyn av Lantmäteriet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-06
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Andelstal i vägsamfälligheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:863 av Lars Beckman (M),

   2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C),

   2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

   2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 24,

   2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 29 och

   2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1.
   • Reservation 1 (KD)
  2. Finansiering av och tillgång till geodata

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3,

   2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 36 och

   2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 25 och 26.
   • Reservation 2 (SD, KD)
   • Reservation 3 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M110059
   SD010052
   C50026
   V40023
   KD03019
   L00316
   MP30013
   -0002
   Totalt39133294
   Ledamöternas röster
  3. Översyn av Lantmäteriet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:1261 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) yrkande 2,

   2019/20:1566 av Jan R Andersson (M),

   2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C),

   2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C),

   2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 23,

   2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 6 och 7 samt

   2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 47.
   • Reservation 4 (M, C, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M011059
   SD100052
   C05026
   V40023
   KD03019
   L30016
   MP30013
   -0002
   Totalt36190294
   Ledamöternas röster
  4. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:292 av Robert Halef (KD),

   2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4,

   2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S),

   2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C),

   2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 29,

   2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18,

   2019/20:1005 av Helén Pettersson (S),

   2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M),

   2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C),

   2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

   2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

   2019/20:1848 av Lawen Redar (S),

   2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S),

   2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M) yrkandena 1 och 2,

   2019/20:2368 av Lars Beckman (M),

   2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 11,

   2019/20:2714 av Sten Bergheden (M),

   2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 34 och 35,

   2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 35,

   2019/20:2978 av Edward Riedl (M),

   2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7,

   2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 17,

   2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7 och

   2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 34.