Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Förvaltningen av företag med statligt ägande (NU4)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om förvaltningen av de statliga företagen under 2018. Regeringen redogör bland annat för hur statens bolagsägande har utvecklats under 2018 samt för statens ägarpolicy och de riktlinjer som gäller för bolag med statligt ägande.

Riksdagen välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att riksdagen på ett bättre sätt ska kunna få en bild av utvecklingen i de statliga bolagen. Riksdagen betonar att det är viktigt att detta arbete fortsätter. Med det lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till olika motioner om statliga företag. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag. Ett av motionsförslagen rör att regeringen bör ge Vattenfall i ägardirektiv att stoppa avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-12
Justering: 2019-12-17
Trycklov: 2019-12-19
Reservationer 16
Betänkande 2019/20:NU4

Alla beredningar i utskottet

2019-12-12, 2019-11-14

Förvaltningen av företag med statligt ägande (NU4)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om förvaltningen av de statliga företagen under 2018. Regeringen redogör bland annat för hur statens bolagsägande har utvecklats under 2018 samt för statens ägarpolicy och de riktlinjer som gäller för bolag med statligt ägande.

Utskottet välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att riksdagen på ett bättre sätt ska kunna få en bild av utvecklingen i de statliga bolagen. Utskottet betonar att det är viktigt att detta arbete fortsätter. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Näringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till olika motionsförslag om statliga företag. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-14
Debatt i kammaren: 2020-01-15
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:140 till handlingarna.

2. Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C),

2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD),

2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:1965 av Joar Forssell (L) och

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 30-32.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 0 69 0 1
SD 62 0 0 0
C 0 31 0 0
V 27 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 0 19 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 205 142 0 2


3. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) yrkande 2,

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 69 0 0 1
SD 0 0 62 0
C 0 31 0 0
V 0 0 27 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 226 31 90 2


4. Ekonomiska mål för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (SD, V)

5. Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

Reservation 6 (V)

6. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:561 av Maria Strömkvist (S),

2019/20:1019 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1549 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1-4,

2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 7-10,

2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C),

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

7. Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1139 av Lars Beckman (M),

2019/20:1333 av Betty Malmberg (M) och

2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

8. Vattenfall AB och kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4-6.

Reservation 13 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 0 69 0 1
SD 0 62 0 0
C 31 0 0 0
V 27 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 0 19 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 174 173 0 2


9. Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 9 och

2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)

10. Statens ägande av Svenska Spel AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M) och

2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (M, SD, L)

11. Statens ägande av Telia Company AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 3.

Reservation 16 (SD)

12. Statens ägande av vissa övriga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2375 av Ida Drougge (M),

2019/20:2376 av Ida Drougge (M) och

2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1, 2 och 4.