Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Expertgrupp bör vidareutveckla metod mot hemlöshet (SoU9)

Regeringen bör tillsätta en nationell expertgrupp för att vidareutveckla den metod som går under namnet Bostad först och som används i arbetet mot hemlöshet. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Expertgruppen ska också stödja kommunerna i deras arbete med metoden, som tar sin utgångspunkt i att det första och ibland enda en hemlös person behöver är ett eget boende.

Tillkännagivandet kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst på grund av pågående utredningar och arbete.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om expertgrupp för att vidareutveckla metoden Bostad Först. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

108 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-06-01
Reservationer 61
Betänkande 2019/20:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-03-10

Expertgrupp bör vidareutveckla metod mot hemlöshet (SoU9)

Regeringen bör tillsätta en nationell expertgrupp för att vidareutveckla den metod som går under namnet Bostad först och som används i arbetet mot hemlöshet. Det föreslår socialutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om det.

Expertgruppen ska också stödja kommunerna i deras arbete med metoden, som tar sin utgångspunkt i att det första och ibland enda en hemlös person behöver är ett eget boende.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2019. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, främst på grund av pågående utredningar och arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
58 förslagspunkter, 52 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt förebyggande arbete och förtydligat uppdrag för socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


2. Nationell kartläggning av socialtjänstens förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 2 (M, SD)

3. Nationellt kunskapscentrum för förebyggande arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 3 (M, KD)

4. Utveckling och förbättring av socialtjänstens arbete i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 10,

2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:939 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2019/20:2239 av Marléne Lund Kopparklint (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29,

2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L) och

2019/20:3352 av Arman Teimouri (L) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)

5. Socialtjänstens arbete med barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 7 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 15 0 294


6. Införande av specialistsocionomer och andra åtgärder för att stärka socialtjänstens medarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32 och

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 8 (M, SD)

7. Administrativa uppgifter inom socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M, L)

8. Arbetsbelastningen inom socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M)

9. Kompetens och kvalitet inom socialtjänsten i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30 och

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2, 3, 8 och 9.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

10. Tillsyn av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 13 (M, SD)

11. Förändringar i socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:932 av Roza Güclü Hedin (S),

2019/20:1903 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 14 (M)

12. Digitalisering av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 15 (M, KD)

13. Framtagande av en sammanhållen digital struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 16 (M)

14. Socialtjänstens samverkan med andra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 10 och

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 17 (M, L)
Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 10 14 294


15. Prestationskrav och begränsningar av rätten till försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2442 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M) och

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 19 (M, SD)

16. Barns ekonomiska behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:744 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (V)

17. Riksnormen för försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:744 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3 och

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 21 (M, SD)
Reservation 22 (V)

18. Ekonomiskt bistånd och jämlikhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:744 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 18 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (C)
Reservation 25 (V)

19. Övriga frågor om ekonomiskt bistånd och jämlikhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 39.

Reservation 26 (C, L)

20. Övriga frågor om försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:744 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15 samt

2019/20:1945 av Lars Beckman (M).

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 4 10 294


21. Utsatta EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4, 8, 10 och 12.

Reservation 29 (V)

22. Expertgrupp för att vidareutveckla metoden Bostad först

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en expertgrupp för att vidareutveckla metoden Bostad Först och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 92.

Reservation 30 (S, C, MP)

23. Nollvision för hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 31 (V)

24. Hemlöshet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1157 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD),

2019/20:2455 av Emma Hult (MP) yrkandena 1, 5 och 6 samt

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 91.

Reservation 32 (M, SD, KD)

25. Insatser och stöd för medberoende eller anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 4,

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 11,

2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 3 och

2019/20:3227 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 3.

Reservation 33 (SD, L)

26. Missbruksvården i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:931 av Roza Güclü Hedin (S),

2019/20:1975 av Joar Forssell (L) yrkande 2,

2019/20:2305 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 3, 9 och 12,

2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 2 och

2019/20:3227 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 2.

Reservation 34 (L)

27. Övergripande frågor om våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD),

2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2019/20:1378 av Kadir Kasirga m.fl. (S) och

2019/20:1789 av Alireza Akhondi m.fl. (C).

28. Stöd till barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:716 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2019/20:982 av Carina Ohlsson (S),

2019/20:2287 av Thomas Hammarberg (S),

2019/20:2701 av Ann-Sofie Alm (M) och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 35 (L)

29. Hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:405 av Solveig Zander (C) yrkande 2,

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkandena 21 och 23.

Reservation 36 (SD)

30. En 24-timmars garanti för åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 50 och 51.

Reservation 37 (M, SD)

31. Fältarbete för socialarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 52 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 38 (M, L)

32. Annat förebyggande arbete mot narkotika bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 39 (M)

33. Barn till vårdnadshavare som rest utomlands för terrorverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 40 (L)

34. Anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M).

35. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 41 (M, SD, KD)

36. Sekretess i vårdnadsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 42 (C)

37. Omhändertagande av barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 46, 53, 55 och 56 samt

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 43 (M)

38. Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 13 och 31.

Reservation 44 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


39. Anmälningsplikt för utförare av HVB-hem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 45 (L)

40. Uppföljning av placerade barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 38 och

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 46 (M, SD, L)

41. Placerade barns skolplikt och vitesföreläggande för kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 47 (M)

42. Placerade barns hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 40 och

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 48 (M, SD)

43. Placerade barns kontakt med socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 49 (M, SD)

44. Kompetens och utbildning för personal vid HVB-hem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 14-16.

Reservation 50 (L)

45. Nationella register över familjehem och jourhem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 51 (M, SD, C)

46. Kroppsvisitation på särskilda ungdomshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 52 (M, SD, KD)

47. Barn och ungas användning av elektroniska kommunikationstjänster på HVB-hem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2212 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42.

Reservation 53 (M, KD)

48. Boende för ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 54 (KD)

49. Generell tillståndsplikt för utförare av HVB-hem och stödboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 16 och 17.

Reservation 55 (M, KD)

50. Uppföljning av Ersättningsnämndens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2009 av Roland Utbult (KD).

51. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:164 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:165 av Martina Johansson (C),

2019/20:590 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 56 (V)
Reservation 57 (KD)

52. Uppföljning av barnkonventionen som svensk lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 83.

Reservation 58 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 58 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


53. Uppmärksammande av Janusz Korczaks arbete med barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1227 av Anders Österberg (S) och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 84.

Reservation 59 (KD)

54. Inkorporering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om åtgärder mot handel med barn m.m. i svensk lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 60 (L)

55. Barnkonventionen och barns behov av umgänge med nära släktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1914 av Barbro Westerholm (L).

56. Kvalitetssäkring av familjerådgivningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S).

57. Särskilt stöd till barn vid skilsmässa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2195 av Julia Kronlid (SD) yrkande 2.

Reservation 61 (SD)

58. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.