Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU10)

Riksdagen sa nej till cirka 170 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om särskild löneskatt för äldre som arbetar, expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd och hushållsskatteavdrag. Andra områden är personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner och gåvor till ideella ändamål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

123 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:SkU10

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU10)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om särskild löneskatt för äldre som arbetar, expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd och hushållsskatteavdrag. Andra områden är personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner och gåvor till ideella ändamål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:233 av Larry Söder (KD),

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 1,

2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1-3,

2018/19:615 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:639 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2018/19:783 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:818 av Sten Bergheden (M),

2018/19:820 av Edward Riedl (M),

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:867 av Edward Riedl (M),

2018/19:931 av Hans Rothenberg (M),

2018/19:935 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:936 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:941 av Edward Riedl (M),

2018/19:993 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1274 av David Josefsson (M),

2018/19:1637 av John Weinerhall (M),

2018/19:1649 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1793 av Teres Lindberg (S),

2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2018/19:1882 av Marianne Pettersson (S),

2018/19:1892 av Lars Beckman (M),

2018/19:1904 av John Weinerhall (M),

2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S),

2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S),

2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L),

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 25,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1,

2018/19:2489 av Per Åsling (C),

2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 4,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 14,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 15,

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 4,

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 3,

2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) yrkande 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1, 16 och 21,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 16,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 2-7 och 21,

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 0 56 14
SD 0 58 0 4
C 0 0 26 5
V 25 0 0 3
KD 0 0 21 1
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 124 58 121 46


2. Särskild löneskatt för äldre som arbetar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 2 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 20.

3. Expertskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:718 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 7 och

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 6 (M)

4. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:279 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD),

2018/19:518 av Johan Pehrson (L),

2018/19:786 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:797 av Edward Riedl (M),

2018/19:798 av Edward Riedl (M),

2018/19:1115 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:1219 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1276 av David Josefsson (M),

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 6,

2018/19:1562 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1659 av Marta Obminska (M),

2018/19:1840 av Jan Ericson (M),

2018/19:1879 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S),

2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) yrkandena 1-3,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 62,

2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C),

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 20 och 21,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 7,

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 7 (M, KD)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

5. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 51 och

2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.

Reservation 10 (C)

6. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 3,

2018/19:790 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:823 av Edward Riedl (M),

2018/19:824 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

7. Reseavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkande 4,

2018/19:1224 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 11,

2018/19:1949 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13,

2018/19:2431 av Mikael Larsson (C),

2018/19:2514 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 19,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 36 och 37 samt

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 9.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

8. Bil- och cykelförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:821 av Edward Riedl (M),

2018/19:1217 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1238 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1833 av Jan Ericson (M),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 8 och 9,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 57 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

9. Förmånsbeskattning vid krisinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 2,

2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M) och

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 1 56 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 24 0 0 4
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 59 56 46


10. Avgift till fackföreningar och arbetslöshetskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:278 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S),

2018/19:1622 av Åsa Karlsson (S),

2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 18 (KD)

11. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 26 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 18.

Reservation 19 (M, KD)
Reservation 20 (SD)

12. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:176 av Ingemar Kihlström (KD),

2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) yrkande 3,

2018/19:817 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1225 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2452 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1-3,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 9,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 1,

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 3 och 7 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 51.