Underlätta för unga på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:777 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett större jobbfokus inom studie- och yrkesvägledningen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 20 år och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är avgörande för våra ungdomar att det finns en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv. Det är av största vikt att våra ungdomar tar sig in på arbetsmarknaden och har möjlighet att utbilda sig. Den resan börjar redan i skolan. Idag finns inte praktik på alla gymnasieprogram, vilket är en förlorad chans till en kontakt med arbetslivet för de elever vars program saknar praktikmöjligheter. Därför vill jag uppmana regeringen att se över förutsättningarna för att praktik införs på alla gymnasieprogram.

En annan aspekt är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och på gymnasiet bör vara starkare kopplad både till den rådande arbetsmarknaden och till prognoserna för framtidens arbetsmarknad. Detta för att unga och deras föräldrar ska vara väl informerade om vad olika yrkes- och studieval medför för deras framtida jobbmöjligheter. Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att ge studie- och yrkesvägledningen ett tydligare jobbfokus och en tydligare uppgift att informera om möjligheter och risker med olika yrkes- och utbildningsval.

Många arbetstillfällen skapas i landets småföretag; det är därför viktigt att dessa kan växa och utveckla sin verksamhet. Men trots att många småföretag vill anställa är de höga kostnaderna avskräckande; det är därför angeläget att det blir mindre kostsamt för småföretag att anställa, särskilt vad gäller unga. Alliansregeringen sänkte arbetsgivaravgifterna för unga två gånger – reformer som enligt en rapport från HUI Research gav 16 400 jobb. Mitt förslag är att regeringen nu bör se över möjligheterna för sänkta arbetsgivaravgifter för unga fram till det år de fyller 20.

Det bör underlättas för unga människor som jobbar att kunna spara delar av sin lön till att investera i sin egen framtid, exempelvis till ett eget boende. Unga som förvärvsarbetar kan få starkare ekonomiska incitament att spara pengar. Ett avdrag på inkomstdeklarationen för den del av inkomsten som destinerats till ett ungdomsbostadskonto skulle kunna vara ett sådant exempel. Därför föreslår jag att regeringen bör införa ett skatteavdrag för unga under 26 år som sparar till en egen bostad.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett större jobbfokus inom studie- och yrkesvägledningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 20 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.