Protokoll 2018/19:68 Onsdagen den 27 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:68

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2018/19:142

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:142 Tjänstemannaansvar

av Per Söderlund (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 12 april 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 21 mars 2019

Justitiedepartementet 

Morgan Johansson

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:59 och 68 till socialutskottet

2018/19:65, 77, 78 och 81 till justitieutskottet

2018/19:67, 72 och 83 till finansutskottet

2018/19:74 till utbildningsutskottet

2018/19:82 till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.