Peter Persson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Ombudsman/kommunalråd.
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2020-08-31

Skatteutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2020-08-31
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-31

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2016-11-01 – 2020-08-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 12-. Suppleant finansutskottet 10-18 och skatteutskottet 10-12. Personlig suppleant Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16-.

Föräldrar

Leif Persson och Ingegerd Persson, f. Karlsson.

Utbildning

Gymnasieskola, fackliga kurser.

Anställningar

Instrumentmekaniker, Nymölla Bruk 74-84. Ombudsman, Socialdemokraterna 84-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ensamutredare, Integrationsverket och Krisberedskapsmyndigheten. Ordförande, Kommundemokratikommittén, 11-. Ledamot i flera bostadspolitiska utredningar.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Kristianstads kommun. Kommunfullmäktig, Jönköpings kommun, 88-10, kommunalråd 92-10. Kommunstyrelsen 89-91, suppleant 89-91, ledamot 92-94, 1:e vice ordförande 95-04, ordförande 05-06, 2:e vice ordförande 07-10. Krisledningsnämnden flera uppdrag 03-10. Ledningsutskottet, ledamot 92-94, 1:e vice ordförande 95-05, ordförande 05-06 och 2:e vice ordförande 07-10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande 89-91. Regionförbundet Jönköpings län, ledamot 05-10. Skärstadhem AB, 1:e vice ordförande 02. Välfärdsutskottet, 1:e vice ordförande 92-94, ordförande 95-05, 1:e ordförande 02, vice ordförande 07-10. Arbetsmarknadsdelegationen 99-02, ordförande. Ekonomiutskottet, 1:e vice ordförande 92-94. Jönköpings kommuns förvaltnings AB, flera uppdrag 92-10.

Litteratur

Jubileumsskrift Pappers avdelning 21. Diverse diktsamlingar ex. grupp 76, unga poeter. Politiska artiklar i tidningar och tidskrifter.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter