Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 28 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om internationell handel och hållbart företagande (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de 85 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen rör internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Utskottet hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående arbete och olika insatser.

Förslagen handlar bland annat om övergripande frågor om frihandel och protektionism, det vill säga skydd av inhemsk produktion med hjälp av exempelvis tullar. Förslagen rör även krav i handelsavtal, reformering av Världshandelsorganisationen, handelsrelationer med vissa länder, frågor om den fria rörligheten för vissa varor, handelsfrämjande, granskning av utländska direktinvesteringar och hållbart företagande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-16

Nej till motioner om internationell handel och hållbart företagande (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de 85 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen rör internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Utskottet hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående arbete och olika insatser.

Förslagen handlar bland annat om övergripande frågor om frihandel och protektionism, det vill säga skydd av inhemsk produktion med hjälp av exempelvis tullar. Förslagen rör även krav i handelsavtal, reformering av Världshandelsorganisationen, handelsrelationer med vissa länder, frågor om den fria rörligheten för vissa varor, handelsfrämjande, granskning av utländska direktinvesteringar och hållbart företagande.

Förslagspunkter

1. Övergripande om internationell handel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6 samt

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 1, 10, 12, 23 och 29.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

2. Nya frihandelsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 25 i denna del och

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 3 (S, C)

3. Bindande hållbarhetskapitel i handelsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 50,

2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 37 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 4 (C)

4. Omarbetade hållbarhetskrav i handelsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2261 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 22.

Reservation 5 (V, MP)

5. Övrigt om krav i handelsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 7-10 och

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)

6. Reformering av WTO

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 19-21 och

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)

7. Handelsrelationer med vissa länder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 11-14, 16, 18 och 26,

2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2 och

2022/23:1802 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

8. Klimattullar och handel med klimatsmarta varor och tjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 14, 15, 42, 55 och 56.

Reservation 11 (C)

9. Handel med sälprodukter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 17,

2022/23:1061 av Sanne Lennström och Gustaf Lantz (båda S),

2022/23:1090 av Alexandra Anstrell (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1497 av Lili André (KD) yrkande 3 och

2022/23:2144 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 12 (S, C)

10. Diversifierade handelskedjor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 52.

Reservation 13 (C)

11. Frågor om den fria rörligheten för vissa varor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:941 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 76 och

2022/23:1206 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 14 (SD)

12. Den inre marknadens funktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:852 av Jonny Cato m.fl. (C) yrkande 10,

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 25 i denna del och 27 samt

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 27, 28 och 30.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

13. Strategiska frågor om handelsfrämjande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 14, 15, 17, 18, 20, 22 och 24-26.

Reservation 18 (S)
Reservation 19 (SD)

14. Granskning av utländska direktinvesteringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 20 (SD)

15. Team Swedens förutsättningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 21 (S)

16. Åtgärder för att stärka Business Sweden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 25.

Reservation 22 (SD)

17. Övrigt om exportfrämjande åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 22-24,

2022/23:970 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 27 och 28,

2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1758 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

2022/23:1952 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

Reservation 23 (SD)

18. Hållbart företagande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:547 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD),

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 51,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 7,

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 30,

2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 27,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 150,

2022/23:1879 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 5,

2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 38,

2022/23:2170 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkande 7 och

2022/23:2261 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V, MP)
Reservation 26 (C)