Protokoll 2022/23:83 Onsdagen den 29 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 mars justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Sara Gille som suppleant i näringsutskottet.
Talmannen förklarade vald

från och med den 1

april till
suppleant i näringsutskottet
Sara Gille (SD)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2022/23:

269
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:269 Den svenska industrins utveckling
av Lars Isacsson (S)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 21 april 2023.
Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.
Stockholm den 27 mars 2023
Klimat- och näringslivsdepartementet
Ebba Busch (KD)
Enligt uppdrag
Annica Sandberg
Expeditionschef

§ 4  Anmälan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.