Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till 51 motioner från allmänna motionstiden 2017 om gymnasieskolan. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan, nya inslag på de nationella programmen och behörighetskrav till gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-16
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:UbU14

Alla beredningar i utskottet

2018-01-30, 2018-01-23

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 51 motioner från allmänna motionstiden 2017 om gymnasieskolan. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan, nya inslag på de nationella programmen och behörighetskrav till gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor om gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1421 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 4.

2. Undervisningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 228 71 0 50


3. Den kursutformade gymnasieskolan och ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

4. Dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S),

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 4 (M)

5. Gymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:681 av Lars Eriksson (S),

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 13, 17 och 19 samt

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 8, 14, 17 och 22-24.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 71 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 171 40 90 48


6. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2154 av Johanna Haraldsson (S),

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 45 och

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

7. Utöka och bredda lärlingsutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 180 121 0 48


8. Nya inslag på de nationella programmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD),

2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkande 6 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 2 0 3
Totalt 228 40 33 48


9. Behörighetskrav till gymnasieskolan och högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkande 3,

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 15 (M)

10. Introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S),

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 24 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 267 19 15 48


11. Rektorns befogenheter att stänga av elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 37 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 179 121 0 49


12. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:435 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:828 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M) och

2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD).

13. Gymnasieskolors informationsansvar när det gäller myndiga elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1020 av Lotta Finstorp (M) och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 19 (C)

14. Betygsättning av gymnasiearbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 20 (M)

15. Naturbruksprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1997 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4 och

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 21 (M)