Utbildad arbetskraft för ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:681 av Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-30
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över yrkesprogrammen som är kopplade till byggbranschen för att göra dem mer attraktiva och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Sverige äntligen har en regering som satsar på bostadsbyggandet ställer detta också krav på en rad olika kompetenser inom byggbranschen. Flera yrken inom byggbranschen är idag rankade av Arbetsförmedlingen som bristyrken. Boverkets prognoser av behovet av ett ökat bostadsbyggande ger en indikation om att inom denna sektor behöver många anställas, och möjligheten att utbilda sig vidare för att kvalificera sig till yrken inom byggbranschen kommer vara en viktig del inom yrkesutbildningen. Två av tre företag i bygg- och anläggningssektorn anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande. Flera företag har svårt att lämna anbud då de helt enkelt saknar personal och inte minst rätt utbildad personal.

Det är välkommet att regeringen satsat på yrkesutbildningens år samt skjutit till mer resurser till yrkesutbildningen. Yrkesprogrammen behöver ändå bli mer attraktiva för att Sverige ska klara av utmaningen med ett ökat bostadsbyggande. Därför är det angeläget att se över hur yrkesprogrammen kan utvecklas ytterligare, och gärna tillsammans med branschen, för att tillgodose den kompetens som behövs för att Sverige ska klara ett ökat bostadsbyggande.

 

 

Lars Eriksson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över yrkesprogrammen som är kopplade till byggbranschen för att göra dem mer attraktiva och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.