Praktik på samtliga gymnasieprogram

Motion 2017/18:1421 av Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över om alla kommuner kan erbjuda praktik till samtliga elever på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungdomar som vill arbeta efter gymnasiet möter ofta problem när de ska ta steget in på arbetsmarknaden. Inte sällan på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Praktik inom utbildningsprogram på gymnasiet är ett bra och effektivt sätt att komma i kontakt med arbetslivet. Det skapar värdefulla kontakter och elever får en inblick i arbetslivet. Det är positivt att elever inom de yrkesförberedande programmen erbjuds 15 veckors praktik, detta minskar steget mellan utbildning och arbete. Genom att även inkludera praktik inom ramen för de högskoleförberedande programmen skulle fler elever komma i kontakt med näringslivet. Det är dels viktigt att elever får en förståelse för vad det innebär att arbeta, men det är även viktigt att stärka kontakten med näringslivet och därmed öka förutsättningarna för att få ett jobb.

Att minska steget mellan näringslivet och skolan är en viktig faktor för ökad sysselsättning. Kommuner bör därför arbeta för att skolor ska samverka med näringslivet, så att det även inom de högskoleförberedande programmen kan vara möjligt att få minst en veckas praktik i olika branscher.

 

 

Christian Holm Barenfeld (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över om alla kommuner kan erbjuda praktik till samtliga elever på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.