Folkhögskolespår

Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-30
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av den verksamhet som bedrivs på folkhögskolor i Östergötland inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Östergötland har fem kommuner överlämnat en del av undervisningen inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion till vissa uttalade folkhögskolor inom Östergötland. Kommunerna har dock fortsatt ansvaret och är även under den unges studietid på en av folkhögskolorna huvudman för utbildningen.

 

Att kunna erbjuda alternativ för de nyanlända elever som ska läsa språkintroduktion på gymnasienivå kan vara mycket bra. Eleverna har olika erfarenheter och förutsättningar och den pedagogik och lärmiljö som finns på folkhögskolor kan för vissa bättre möta behoven och önskemålen.

 

Folkhögskolorna har inte språkintroduktion på gymnasienivå som sitt ursprungliga ansvar eller kompetens men kan spela en roll som ett komplement till den ordinarie gymnasieskolan för vissa elever. Förutom de viktiga pedagogiska fördelarna finns det också inom ramen för detta möjligheter att samordna och kombinera studierna med ett boende i folkhögskolenivå. Det kan möta ett behov av ett tryggt boende med högre grad av självständighet för eleverna.

 

Under de senaste åren har många nyanlända i gymnasieåldern kommit till Sverige, bland dem många ensamkommande. Det är av vikt att ta tillvara och erbjuda olika former av utbildning och boende för att bättre möta den enskildes behov.

 

Johan Andersson (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av den verksamhet som bedrivs på folkhögskolor i Östergötland inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.