Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Regeringen bör utreda förskolans förutsättningar för likvärdig utbildning (UbU7)

Alla barn i Sverige ska ha tillgång till en bra förskola, oavsett var i landet man bor. Därför behövs en bred utredning om förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning. Det anser riksdagen, som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att tillsätta en sådan utredning.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att den behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om förskolan. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlade om kvalitet och förutsättningar i förskolan, pedagogisk personal i förskolan, språkfrågor, rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2021-01-21

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om förskolan. Detta med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och åtgärder som har vidtagits.

Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, pedagogisk personal i förskolan, språkfrågor med mera, rätten till förskola samt annan pedagogisk verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.