Protokoll 2020/21:84 Torsdagen den 25 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:84

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 februari justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade
att

Camilla Hansén (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitu­tionsutskottet,
att

Pernilla Stålhammar (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i socialutskottet och som suppleant i kulturutskottet samt
att

Anna Sibinska (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i kultur­utskottet, som suppleant i konstitutionsutskottet och som suppleant i so­cialutskottet.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade
att Miljöpartiets partigrupp anmält Anna Sibinska som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i kulturutskottet, Camilla Hansén som ledamot i utrikesutskottet samt som suppleant

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.