Protokoll 2020/21:80 Torsdagen den 11 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:80

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 januari justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade att

Désirée Pethrus (KD)

avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.
Kammaren biföll denna avsägelse.
Talmannen meddelade att

Janine Alm Ericson (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesutskottet, i krigsdelegationen, i Nordiska rådets svenska delegation och i U

trikesnämnden samt som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet, i försvarsutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskottet, i arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.