Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 30 april 2019

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 14
Betänkande 2018/19:SoU11

Förslagspunkter

1. Informationsplikten för hivpositiva m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S),

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 1 (L)

2. Hepatit B och C

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

3. Tuberkulos

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:343 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

4. Pandemier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 20.

5. Framtidens infektionssjukdomar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1713 av Edward Riedl (M).

6. Information om HPV-vaccination för pojkar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 5.

7. Införande av HPV-vaccination av pojkar i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 6,

2018/19:1493 av Annicka Engblom (M),

2018/19:2010 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 3.

8. Vaccination mot rotavirus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2.

9. Vaccination mot TBE

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:707 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1722 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S).

10. Ersättning till dem som drabbats av narkolepsi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)

11. Suicidprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:288 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:314 av Clara Aranda (SD),

2018/19:359 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-9,

2018/19:1250 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1359 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M) yrkande 1,

2018/19:1564 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 70 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 52 och 53.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

12. Abortförebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 113.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

13. Ungdomsmottagningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S).

14. Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD).

15. Sockerkonsumtion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2096 av Anders Österberg (S).

16. Kosttillskott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) yrkande 5.

17. Energi- och funktionsdrycker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2342 av Pia Steensland (KD) yrkande 1.

18. Ofrivillig ensamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 8, 9, 15 och 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

19. Folkhälsofrämjande projekt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 104.

Reservation 13 (M, SD, KD)

20. Äldres hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2254 av Solveig Zander (C) yrkande 3.

Reservation 14 (SD, L)

21. Sociala medier och hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

22. Dagsljusets effekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 34.

23. Amning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1141 av Anna Vikström (S).

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
23 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsplikten för hivpositiva m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S),

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 1 (L)

2. Hepatit B och C

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

3. Tuberkulos

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:343 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

4. Pandemier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 20.

5. Framtidens infektionssjukdomar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1713 av Edward Riedl (M).

6. Information om HPV-vaccination för pojkar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 5.

7. Införande av HPV-vaccination av pojkar i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 6,

2018/19:1493 av Annicka Engblom (M),

2018/19:2010 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 3.

8. Vaccination mot rotavirus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2.

9. Vaccination mot TBE

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:707 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1722 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S).

10. Ersättning till dem som drabbats av narkolepsi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)

11. Suicidprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:288 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:314 av Clara Aranda (SD),

2018/19:359 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-9,

2018/19:1250 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1359 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M) yrkande 1,

2018/19:1564 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 70 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 52 och 53.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

12. Abortförebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 113.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

13. Ungdomsmottagningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S).

14. Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD).

15. Sockerkonsumtion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2096 av Anders Österberg (S).

16. Kosttillskott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) yrkande 5.

17. Energi- och funktionsdrycker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2342 av Pia Steensland (KD) yrkande 1.

18. Ofrivillig ensamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 8, 9, 15 och 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

19. Folkhälsofrämjande projekt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 104.

Reservation 13 (M, SD, KD)

20. Äldres hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2254 av Solveig Zander (C) yrkande 3.

Reservation 14 (SD, L)

21. Sociala medier och hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

22. Dagsljusets effekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 34.

23. Amning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1141 av Anna Vikström (S).