Protokoll 2018/19:84 Torsdagen den 2 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:84

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10 och 11 april justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Jari Puustinen (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM44 Europaparlamentets förordning om ombudsmannens ämbetsutövning, till konstitutionsutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2018/19:116 till trafikutskottet

Framställning

2018/19:RB3 till finansutskottet

EU-dokument

COM(2019) 163 till konstitutionsutskottet

Motioner

2018/19:3075 till justitieutskottet

2018/19:3071

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.