Torsdag den 2 maj 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-05-02

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 2 maj 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Justitieutskottets betänkande JuU22

 

 

 

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

18

Justitieutskottets betänkande JuU17

 

 

 

Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

19

Utrikesutskottets betänkande UU13

 

 

 

Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

 

 

 

1

Pyry Niemi (S)

6

 

 

2

Margareta Cederfelt (M)

6

 

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

5

Lars Adaktusson (KD)

6

 

 

6

Fredrik Malm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

0.36

20

Finansutskottets betänkande FiU23

 

 

 

Riksbankens förvaltning 2018

 

 

 

1

Ingela Nylund Watz (S)

5

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

0.46

21

Finansutskottets betänkande FiU37

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.46

22

Civilutskottets betänkande CU12

 

 

 

Planering och byggande

 

 

 

1

Mats Green (M)

6

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Ola Johansson (C)

6

 

 

4

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

5

Larry Söder (KD)

6

 

 

6

Henrik Edin (L)

6

 

 

7

Emma Hult (MP)

6

 

 

8

Leif Nysmed (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

1.34

23

Civilutskottets betänkande CU13

 

 

 

Fastighetsrätt

 

 

 

1

Emma Hult (MP)

6

 

 

2

Joakim Järrebring (S)

6

 

 

3

Lars Beckman (M)

6

 

 

4

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

5

Ola Johansson (C)

6

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Henrik Edin (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

2.22

24

Socialutskottets betänkande SoU10

 

 

 

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

6

 

 

2

Christina Östberg (SD)

6

 

 

3

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

4

Michael Anefur (KD)

6

 

 

5

Lena Emilsson (S)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

3.10

25

Socialutskottets betänkande SoU11

 

 

 

Folkhälsofrågor

 

 

 

1

Ulrika Jörgensen (M)

6

 

 

2

Clara Aranda (SD)

6

 

 

3

Pia Steensland (KD)

6

 

 

4

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

5

Mats Wiking (S)

6

 

 

6

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

3.58

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

 

 

 

Livsmedelspolitik

 

 

 

1

John Widegren (M)

8

 

 

2

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

3

Ulrika Heie (C)

8

 

 

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

5

Malin Larsson (S)

8

 

 

6

Elin Segerlind (V)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

5.02

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13

 

 

 

Vattenvård

 

 

 

1

Betty Malmberg (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Magnus Ek (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Tina Acketoft (L)

8

 

 

7

Markus Selin (S)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

6.06

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 6 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.