Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2021

Beslut

Krav på svenskkunskaper i äldreomsorgen (SoU9)

Regeringen bör se över vilka kunskapskrav i svenska språket som ska gälla för personalen inom äldreomsorgen. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Beslutet om tillkännagivande fattades i samband med att riksdagen behandlade cirka 210 förslag om äldreomsorgen i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ett om personalkontinuitet inom äldreomsorgen och ett om kunskapskrav i det svenska språket. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 14 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-26
Reservationer 31
Betänkande 2020/21:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-01-14, 2020-12-17, 2020-12-10

Bättre personalkontinuitet och krav på svenskkunskaper i äldreomsorgen (SoU9)

Regeringen bör verka för att personalkontinuiteten ska förbättras inom äldreomsorgen, samt se över vilka kunskapskrav i svenska språket som ska gälla för personalen. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Förslagen till tillkännagivanden väcktes i samband med att socialutskottet behandlade cirka 210 förslag om äldreomsorgen i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-04
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldreomsorgslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 50.

2. Äldres livskvalitet i socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:563 av Anne Oskarsson (SD),

2020/21:2182 av Cecilie Tenfjord Toftby och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2020/21:2207 av Serkan Köse (S).

3. Personlig service och digitalt utanförskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2697 av Leila Ali-Elmi och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkandena 1 och 3-5 samt

2020/21:3134 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M)

4. Äldreomsorgens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:264 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2020/21:1055 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 3 och 13,

2020/21:3132 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

5. Stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:458 av Kerstin Lundgren (C),

2020/21:912 av Anna Vikström (S),

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 18,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 18,

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 9.

6. Kommuners rätt att anställa läkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:1983 av Lotta Finstorp (M),

2020/21:2170 av Katarina Brännström (M),

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 10 och

2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 50 3 3 293


7. Övriga frågor om hälso- och sjukvård i äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 37,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 20,

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 7-9 och 11 samt

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 27 5 24 293


8. Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:442 av Magnus Jacobsson (KD).

9. Kompetensförsörjning och arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:264 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:654 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2020/21:856 av Lena Rådström Baastad (S),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 21-29,

2020/21:1701 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 2,

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 53-59, 62 och 68,

2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 4 och

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 23, 24 och 26-28.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

10. Personalkontinuitet inom äldreomsorgen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om personalkontinuitet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 17,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 24 och

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 3 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 22 och 25 samt

2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 14 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 27 29 0 293


11. Kunskapskrav i det svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kunskapskrav i det svenska språket och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 20,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 22,

2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1 och

2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 13,

bifaller delvis motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 31 och

2020/21:1701 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:1701 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 3 och

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 63 och 64.

Reservation 15 (S, V, MP)

12. Övriga kunskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11 och

2020/21:3276 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 16 (L)

13. Boendefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2563 av Ann-Britt Åsebol (M),

2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 12-17, 19 och 20 samt

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)

14. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 4-6 och 65 samt

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 21 (SD)

15. Avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2020 av Anna Vikström (S) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 22 (SD)

16. Demensvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 54 och 55.

Reservation 23 (C)

17. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 47 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 41 5 10 293


18. Hälsofrämjande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1151 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M),

2020/21:3132 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 11,

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 16 och 20 samt

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 37.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 11 13 293


19. Fysisk aktivitet och fallpreventivt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:333 av Solveig Zander (C),

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32 samt

2020/21:3132 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 29 (M, SD, KD)

20. Undernäring bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2019 av Anna Vikström (S),

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 35,

2020/21:3104 av Sofia Damm (KD) och

2020/21:3132 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 35 10 11 293


21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.