Protokoll 2020/21:88 Torsdagen den 4 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde

att Daniel Färm (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Alexandra Völker (S) under tiden för hennes ledighet den 10 maj–31 maj och

att Solange Olame Bayibsa (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Alexandra Völker (S) under tiden för hennes ledighet den 1 juni 2021–6 februari 2022.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2020/21:25 för torsdagen den 25 februari från justitieutskottet och

prot. 2020/21:35 för torsdagen den 11 februari från finansutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.