Protokoll 2020/21:87 Onsdagen den 3 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:87

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 10 februari justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Michael Anefur (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i social­utskottet,

att Gudrun Brunegård (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsutskottet,

att Sofia Damm (KD) avsagt sig uppdragen som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i EU-nämnden,

att Robert Halef (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikes­utskottet och

att Pia Steensland (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i social­utskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Pia Steensland som ledamot i socialutskottet, Michael Anefur som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.