Till innehåll på sidan

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2023

Konstitutionsutskottet, KU, har hållit offentliga utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.
Foto: Melker Dahlstrand

Konstitutionsutskottet, KU, har i uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Här håller KU en utfrågning med statsminister Ulf Kristersson (M) den 28 april 2023.

Utfrågningarna går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Utfrågningar torsdag 13 april

Klockan 9: Tidigare energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S)

Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns hänvisning till en rapport

Granskningsärende 4: Granskning av statsrådet Khashayar Farmanbars hänvisningar till icke-existerande rapport

Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Granskningsärende 5: Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns uttalande om elpriser

Granskningsärende 10: Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om elpriser

Klockan 11: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

Samråd med riksdagen om TEN-T-kartor

Granskningsärende 24: Granskning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Utfrågningar tisdag 25 april

Klockan 11: Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L)

Samråd med riksdagen om direktivet om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Granskningsärende 17: Granskning av regeringens och statsrådet Paulina Brandbergs samråd med AU och EUN 

Utfrågningar torsdag 27 april

Klockan 9.30: Tidigare utrikesminister Ann Linde (S)

Dåvarande utrikesministerns uttalande om krigsmaterielexport till Ukraina

Granskningsärende 1: Granskning av utrikesministern med anledning av uttalanden om vapenexport till Ukraina

Klockan 10.30: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Beredningen av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd

Granskningsärende 21: Granskning av regeringens och statsrådet Ebba Busch hantering av ärendet om sekretess vid elstöd

Utfrågning fredag 28 april

Klockan 9.00: Statsminister Ulf Kristersson (M)

Statsministerns uttalanden om svensk kärnkraft

Granskningsärende 14: Granskning av statsministerns uttalanden i riksdagens debatt om EU-politiken

Tillsättandet av den nationella säkerhetsrådgivaren

Granskningsärende 26: Granskning av tillsättandet av den nationella säkerhetsrådgivaren

Riksdagens kontrollmakt

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. KU:s granskning är en del i kontrollmakten.

Kontrollerar regeringen

Lyssna på när KU:s ordförande och vice ordförande berättar om hur det går till vid en utfrågning av statsministern, se exempel på kända KU-förhör och följ med ner i riksdagens källare där arkivet med mycket av KU:s dokument förvaras. 

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten ska bidra till att regeringen följer lagarna, arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten. Här får du på två minuter lära dig mer om en av riksdagens fem uppgifter.