KU-utfrågning med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Öppen utfrågning 27 april 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 10.30
Plats: Skandiasalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Beredningen av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd

Granskningsärende 21: Granskning av regeringens och statsrådet Ebba Busch hantering av ärendet om sekretess vid elstöd

Relaterade videor