Till innehåll på sidan

KU-utfrågning med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

Öppen utfrågning 13 april 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 11
Plats: Skandiasalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) 

Samråd med riksdagen om TEN-T-kartor

Granskningsärende 24: Granskning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson