Till innehåll på sidan

KU-utfrågning med jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L)

Öppen utfrågning 25 april 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 11
Plats: Skandiasalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L)

Samråd med riksdagen om direktivet om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Granskningsärende 17: Granskning av regeringens och statsrådet Paulina Brandbergs samråd med AU och EUN