Tomas Tobé(M)

Tomas Tobé (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Gävleborgs län, plats 49
Titel Småföretagare
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865961
E-post tomas.tobe[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Moderaterna

  • Partisekreterare 2015-01-10 - 2018-10-01
  • Riksdagsledamot

  • 2013-12-09 - 2014-09-29
  • 2010-10-04 - 2013-09-17
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2013-09-18 - 2013-12-08
  • Moderaterna

  • Vice gruppledare 2014-09-29 - 2015-01-20
  • Vice gruppledare 2012-09-01 - 2014-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 - 2012-06-18
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2014-12-19
  • Ordförande 2013-12-09 - 2014-09-29
  • Ledamot 2013-09-19 - 2013-12-08
  • Ordförande 2012-06-19 - 2013-09-18
  • Ledamot 2012-06-19 - 2012-06-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 - 2010-10-04
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-03-09 - 2010-10-12
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-01-28
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-10-07
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 - 2016-03-18
  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2015/16:678 Blåljuspersonalens säkerhet av Tomas Tobé (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker

Inlämnad: 2016-05-23 Svarsdatum: 2016-06-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Blåljuspersonalens säkerhet

Statligt ansvar för bekämpning av mygg

Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) Statligt ansvar för bekämpning av mygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för bekämpningen av mygg i nedre Dalälvsområdet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) (pdf, 68 kB)

Ostkustbanan

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att investeringar i Ostkustbanan bör övervägas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag mycket


Utskottsberedning: TU

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M) (pdf, 65 kB)