Anna Kinberg Batra(M)

Anna Kinberg Batra (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län, plats 84
Titel Civilekonom
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864458
E-post anna.kinberg.batra[på]riksdagen.se
Sociala medier: Twitter

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Moderaterna

  • Partiledare 2015-01-10 - 2018-10-14
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-15 - 2018-09-24
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2015-02-06 - 2019-02-06
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2015-10-01 - 2016-10-30
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2007-04-12 - 2010-10-04
  • 2006-10-02 - 2006-11-16
  • 2001-09-18 - 2002-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2006-11-17 - 2007-04-11
  • Carl Bildt

  • Ersättare 2000-05-01 - 2000-06-30
  • Moderaterna

  • Gruppledare 2014-09-29 - 2015-01-13
  • Gruppledare 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Finansutskottet

  • Vice ordförande 2014-10-07 - 2014-12-15
  • Ordförande 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2001-10-18 - 2002-09-30
  • Suppleant 2001-10-18 - 2002-09-29
  • Suppleant 2000-05-01 - 2000-06-30
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 - 2006-11-15
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2001-09-20 - 2002-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2007-05-30 - 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2007-05-31 - 2009-05-06
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-03-22 - 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-07 - 2014-10-14
  • Ordförande 2007-04-13 - 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 - 2007-04-12
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-01-28
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-10-07
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-02-05
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-10-07
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-10-01
  • Suppleant 2013-09-17 - 2014-09-29
  • Suppleant 2012-10-04 - 2013-09-16
  • Suppleant 2011-10-12 - 2012-09-18
  • Suppleant 2010-10-19 - 2011-09-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Sverige behöver en ny reformagenda 2. Utsikter för svensk ekonomi a.


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M) (docx, 320 kB) Motion 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M) (pdf, 584 kB)

En förnyad integrations- och migrationspolitik

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem,


Utskottsberedning: CU 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

En modern kunskapsskola

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) En modern kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 113 kB)