Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 april 2018

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-13
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:AU10

Förslagspunkter

1. Jämställdhetspolitikens mål, styrning och organisation m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:396 av Jan Ericson (M),

2017/18:2576 av Monica Green (S),

2017/18:2579 av Monica Green (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 13,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 10-14,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 1-4 och 7 samt

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

2. Arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

3. Jämställdhet i arbetslivet i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:528 av Ali Esbati m.fl. (V),

2017/18:581 av Hanna Westerén (S),

2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 18 och 19,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 31,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 14 och 26.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

4. Hedersrelaterat våld i vissa miljöer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

5. Våld i nära relationer i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:147 av Roger Haddad (L),

2017/18:345 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M),

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 4,

2017/18:2041 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2211 av Monica Green (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2233 av Patrick Reslow (-),

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 19,

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 4,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 24,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 28 och

2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (KD)

6. Åtgärder mot diskriminering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:403 av Bengt Eliasson och Robert Hannah (båda L) yrkandena 1-3,

2017/18:430 av Robert Hannah (L),

2017/18:434 av Robert Hannah (L),

2017/18:607 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:671 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1028 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-4,

2017/18:1066 av Julia Kronlid (SD) yrkande 3,

2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,

2017/18:1769 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:1897 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 9,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 33,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17,

2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 36 och

2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (L)
Reservation 20 (KD)

7. Utvärdering av diskrimineringslagen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2262 av Jan Ericson (M),

2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3315 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3464 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 21 (M, SD, L)
Reservation 22 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhetspolitikens mål, styrning och organisation m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:396 av Jan Ericson (M),

2017/18:2576 av Monica Green (S),

2017/18:2579 av Monica Green (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 13,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 10-14,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 1-4 och 7 samt

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

2. Arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

3. Jämställdhet i arbetslivet i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:528 av Ali Esbati m.fl. (V),

2017/18:581 av Hanna Westerén (S),

2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 18 och 19,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 31,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 14 och 26.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

4. Hedersrelaterat våld i vissa miljöer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

5. Våld i nära relationer i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:147 av Roger Haddad (L),

2017/18:345 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M),

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 4,

2017/18:2041 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2211 av Monica Green (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2233 av Patrick Reslow (-),

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 19,

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 4,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 24,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 28 och

2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (KD)

6. Åtgärder mot diskriminering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:403 av Bengt Eliasson och Robert Hannah (båda L) yrkandena 1-3,

2017/18:430 av Robert Hannah (L),

2017/18:434 av Robert Hannah (L),

2017/18:607 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:671 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1028 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-4,

2017/18:1066 av Julia Kronlid (SD) yrkande 3,

2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,

2017/18:1769 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:1897 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 9,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 33,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17,

2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 36 och

2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (L)
Reservation 20 (KD)

7. Utvärdering av diskrimineringslagen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2262 av Jan Ericson (M),

2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3315 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3464 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 21 (M, SD, L)
Reservation 22 (V)