Protokoll 2017/18:108 Torsdagen den 3 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:108

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2017/18:519
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer
av Lotta Finstorp (M)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018.
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.
Stockholm den 2 maj 2018
Socialdepartementet
Annika Strandhäll (S)
Enligt uppdrag
Marianne Jenryd
Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2017/18:253 till civilutskottet
2017/18:254 till socialförsäkringsutskottet
Motioner
2017/18:4139 och 4141 till försvarsutskottet
2017/18:4158 till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.