Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Oseriösa byggföretag
Interpellationsdebatt 2021/22:13 av Lars Beckman (M) 30 september 2021 Oseriösa byggföretag
Stillbild från Interpellationsdebatt: Tystnadskultur i Sveriges kommuner
Interpellationsdebatt 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M) 16 september 2021 Tystnadskultur i Sveriges kommuner
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 3 juni 2021 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar
Interpellationsdebatt 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD) 16 april 2021 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar
Stillbild från Interpellationsdebatt: Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand
Interpellationsdebatt 2020/21:419 av Anne-Li Sjölund (C) 16 mars 2021 Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

Dokument:

Stöd till äldre konsumenter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:343 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:343 av Angelica Lundberg SD Stöd till äldre konsumenter Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen

Svarsdatum: 2021-11-10 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:343 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 68 kB)

Länsstyrelsernas uppdrag

Svar på skriftlig fråga 2021/22:64 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2021/22:64 av Betty Malmberg M Länsstyrelsernas uppdrag Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillfälliga och kortsiktiga uppdrag som delas ut till landets länsstyrelser ges rätt förutsättningar för att kunna genomföras effektivt. Styrningen av statsförvaltningen ska vara

Svarsdatum: 2021-10-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:64 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 69 kB)

Konsumentskydd för ägare av dieselbilar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:63 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2021/22:63 av Lars Beckman M Konsumentskydd för ägare av dieselbilar Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i Sverige för att skydda svenska konsumenter i enlighet med EU-kommissionens uppmaning till Volkswagen att betala ersättning till köpare av dieselbilar. Som jag framfört

Svarsdatum: 2021-10-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:63 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.