Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

  • Finansdepartementet

  • Statsråd

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 3 juni 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD) 16 april 2021 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar
Interpellationsdebatt 2020/21:419 av Anne-Li Sjölund (C) 16 mars 2021 Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand
Interpellationsdebatt 2020/21:230 av Mikael Oscarsson (KD) 14 januari 2021 Kommuners medverkan till ofrivillig bosätttning i en annan kommun

Dokument:

Rättigheter för resande med kollektivtrafik

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3105 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:3105 av Lars Beckman M Rättigheter för resande med kollektivtrafik Lars Beckman har frågat mig vilka informationsinsatser eller övriga åtgärder jag avser att vidta för att öka kännedomen om rättigheterna för kollektivtrafikresenärer. Som framgår av civilutskottets nyligen genomförda uppföljning är

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3105 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 69 kB)

Möjligheten för konsumenter att nå företag

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3085 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:3085 av Angelica Lundberg SD Möjligheten för konsumenter att nå företag Angelica Lundberg har frågat mig vad som kan göras åt problemet med att många företag saknar kontaktuppgifter. Det ställs i lagstiftningen tydliga krav på att företag som säljer varor och tjänster till konsumenter ska tillhandahålla

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3085 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 69 kB)

Uppdatering av allmänna råd på Konsumentverkets webbplats

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3033 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/ 0 2179 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3033 av Lars Beckman M Uppdatering av allmänna råd på Konsumentverkets webbplats Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att viktig information, för såväl konsumenter som näringsidkare,

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3033 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se